<< powrót na stronę główną dziś jest: 23.07.2024 r.  
 


09.11.2009 - Dębiczanie nie zawiedli
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Burmistrz złożył rezygnację z funkcji
24-03-2010

Paweł Wolicki podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 23 marca 2010 r. złożył rezygnację z funkcji burmistrza Dębicy. Przed sesją przyjął dymisję swoich zastępców Mariusza Trojana i Krzysztofa Krawczyka.

Paweł Wolicki tłumaczył, że nie chce brać odpowiedzialności za budżet, który jego zdaniem jest niezgodny z prawem. Jest przekonany, że przy tak skonstruowanym budżecie wiele kluczowych dla miasta inwestycji przepadnie. Za kilka dni musiałby rozwiązać umowy z inwestorami.

- Drodzy Państwo, Radni Miejscy, Mieszkańcy Dębicy, Ci którzy tutaj dzisiaj jesteście i także Ci, którzy będzie słuchać w przyszłości również tego co chcę dzisiaj powiedzieć – mówił Paweł Wolicki. – Chcę w pięciu minutach powiedzieć Państwu o sytuacji w jakiej znajduje się miasto. Przez ostatnie trzy lata razem z moimi współpracownikami realizowaliśmy najbardziej kluczowe inwestycje dla miasta Dębicy. Znajcie je Państwo, nie będę ich wymieniał. Przez te ostatnie trzy lata miasto Dębica pozyskało 50 milionów dotacji unijnych. Większość inwestycji jest rozpoczętych, w trakcie realizacji. Przez te trzy lata realizowaliśmy również program promocji rodziny, przez który chcieliśmy dotrzeć do każdej dębickiej rodziny. Tak, aby mieszkańcy Dębicy czuli się zaopiekowani w swoich domach, w swoich rodzinach, aby czuli się bezpieczniejsi. Również w 2010 roku te działania chciałem realizować. Na tę chwilę sytuacja jest taka, że od blisko pięciu miesięcy nie mamy uchwały budżetowej, która pozwalałaby realizować skutecznie rozpoczęte już w ubiegłych trzech latach inwestycje. 15 listopada ubiegłego roku złożyłem budżet miejski na ręce pana przewodniczącego do Biura Rady Miejskiej. Budżet na 2010 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa oceniła go negatywnie. Odwołałem się od tej decyzji i odwołanie moje zostało przyjęte. Jedyny problem podnoszony przez Regionalną Izbę Obrachunkową to to, że w 2013 roku o jedną dziesiątą procenta być może przekroczone byłoby zadłużenie miasta, ale i tą poprawkę naprawiliśmy. 30 stycznia br. poddałem Radzie Miejskiej pod głosowanie budżet miasta. Rada Miejska odrzuciła ten budżet. W wyniku czego Regionalna Izba Obrachunkowa 23 lutego br. uchwaliła dla miasta Dębicy budżet, budżet niepełny. Budżet, w którym nie ma nawet pozyskanych dotacji w ciągu ostatnich trzech lat. Jest ich zero, mimo, że mamy zawarte umowy na dziesiątki milionów złotych. Budżet, w którym nie ma żadnych inwestycji mimo, że większość z nich jest rozpoczętych i kontynuowanych, a niektóre są już na ukończeniu. W tej sytuacji, w jakiej postawiła nas Regionalna Izba Obrachunkowa jesteśmy do dnia dzisiejszego. Dzisiaj mija 30 dni od tej daty. W ciągu 30 dni od podjęcia wiadomości o tym, że w budżecie inwestycyjnym jest zero, jako burmistrz miasta powinienem rozwiązać wszystkie umowy inwestycyjne z wykonawcami. Chcąc nadal zgodnie z prawem realizować obowiązek burmistrza miasta Dębicy, musiałbym zatrzymać wszystkie inwestycje. Chcąc nadal zgodnie z prawem realizować obowiązki burmistrza miasta Dębicy musiałbym doprowadzić do zwrotu ponad 30 milionów dotacji unijnych. Chcąc nadal zgodnie z prawem realizować obowiązki burmistrza miasta Dębicy musiałbym narazić miasto na ponad 20 milionów odszkodowań dla firm, które już prowadzą te inwestycje, które porzuciły by te inwestycje i żądały odszkodowań. Chcąc wypełniać prawo i realizować obowiązki burmistrza miasta Dębicy w tej sytuacji w jakiej mnie postawiono zmuszony byłbym narazić miasto na blokadę przyznawania jakichkolwiek funduszy unijnych przez najbliższe trzy lata. W tej sytuacji w jakiej postawiła mnie Regionalna Izba Obrachunkowa oraz większość Rady Miejskiej musiałbym jako burmistrz miasta postąpić wbrew sobie i wbrew miastu. Wbrew mieszkańcom, którzy chcą rozwoju tego miasta dla siebie i swoich dzieci. Tego zrobić nie mogę. W tej sytuacji nie mogę dłużej pełnić funkcji burmistrza miasta Dębicy i pragnę wszystkim ogłosić, że z dniem dzisiejszym rezygnuję z funkcji burmistrza miasta Dębicy. Zarząd nad miastem pozostawiam, przez ręce pana wojewody podkarpackiego, panu Prezesowi Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Radę Miasta po raz ostatni jako burmistrz proszę o uchwalenie budżetu miasta, już nie dla mnie, ale dla mieszkańców i dla miasta. Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie trzy lata towarzyszyli mi w realizacji działań na rzecz miasta Dębica. Dziękuję moim zastępcom, których rezygnację przyjąłem tuż przed sesją. Dziękuję wszystkim mieszkańcom Dębicy, którzy przez ostatnie trzy lata wspierali mnie w moich działaniach, którzy inspirowali mnie swoimi pomysłami, inicjatywami i modlitwą. Społeczeństwu miasta pozostawiam dyskusję z Radą Miejską. Na koniec dziękuję mojej żonie, która w sposób absolutnie szczególny wspierała mnie we wszystkim. Panie Przewodniczący na Pana ręce składam moje zrzeczenie się mandatu burmistrza miasta Dębica. Wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały o przyjęcie mojego zrzeczenia. Dziękuje.   

Po rezygnacji burmistrza teraz wojewoda wyznaczy komisarza lub pełnomocnika. W tym pierwszym przypadku rozwiązaniu ulegnie także Rada Miejska.

Paweł Wolicki złożył także zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz 13 radnych, którzy swoimi działaniami doprowadzili do tego, że Dębica nie ma budżetu. Według Pawła Wolickiego radni i RIO obcinając pieniądze na wszystkie inwestycje, działali na szkodę miasta.

W sesji uczestniczyła kilkusetosobowa grupa mieszkańców Dębicy, pracownicy Urzędu Miejskiego i jednostek podległych miastu: Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Komunikacji Samochodowej, szkół i przedszkoli. Kilkadziesiąt osób pikietowało także przed Urzędem Miejskim. Radni nie przyjmując budżetu, wstrzymali inwestycje.

 

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej