<< powrót na stronę główną dziś jest: 24.07.2024 r.  
 


19.10.2012 - „Konkurs plastyczny z hasłem”
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Bezpieczny informator
22-12-2008

Trafił do mieszkańców Dębicy „Mini Informator” wydany w ramach ogólnopolskiego programu „Razem Bezpieczniej”. Zawiera on wiele cennych informacji zebranych z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców Dębicy.

„Ten „mini informator” wydany został z myślą o Tobie Drogi Mieszkańcu Dębicy. W ramach ogólnopolskiego programu „Razem Bezpieczniej” również i nasze miasto przystąpiło do jego realizacji poprzez wdrażanie w życie projektu „Bezpieczna Dębica – wspólne działania na rzecz walki z przestępczością” WSPÓLNIE – tj. wszyscy razem i każdy z osobna musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo. W działaniach tych nie jesteśmy jednak pozostawieni sami sobie. Powołane do tego celu instytucje i organizacje pomogą każdemu, kogo poczucie bezpieczeństwa w danym momencie jest zachwiane. Musisz tylko dać im na to szansę” – piszą we wstępie do informatora inicjatorzy jego wydania.

W pierwszej części informatora jego Czytelnicy mogą dowiedzieć się gdzie zgłosić zdarzenie kryminalne, którego było się świadkiem. Adresy i numery telefonów: policji (w tym anonimowy policyjny telefon zaufania), prokuratury rejonowej, straży miejskiej oraz straży ochrony kolei są bardzo cennym kompendium wiedzy na ten temat.

„Na nasze poczucie bezpieczeństwa wpływa wiele czynników – dodają autorzy informatora – w tym również te o charakterze społecznym i socjalnym. W tych sferach życia publicznego funkcjonują na terenie Dębicy instytucje i organizacje niosące różnego rodzaju pomoc”.

I tutaj wymienione są (łącznie z numerami telefonów, adresami i adresami mailowymi) następujące instytucje i organizacje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Dziennego Pobytu, świetlice dla młodzieży na osiedlu Matejki, przy ulicy Kraszewskiego i ulicy Sienkiewicza, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Dom dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta. We wszystkich tych instytucjach można szukać pomocy i na pewno nie zostanie ona odmówiona.

Cały informator został wydany pod hasłem „Bezpieczeństwo publiczne zaczyna się tutaj i teraz, od Ciebie i ode mnie…”. Jest to bardzo cenna, choć niewielka objętościowo, publikacja, która powinna się znaleźć w każdym dębickim domu, u każdego mieszkańca miasta. Nigdy bowiem nie wiadomo, kiedy i w jakim zakresie pomoc będzie potrzebna. (aj) 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej