<< powrót na stronę główną dziś jest: 4.06.2023 r.  
 


05.05.2014 - Lirycznie i abstrakcyjnie
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Cele projektu

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego
19-12-2014

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego nr 10/14 z dnia 12 grudnia w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

 Treść rozporządzenia:

images/10-14 ogranieczenia pirotechniki.pdf

images/20141216153823184.pdf


„BEZPIECZNA DĘBICA – WSPÓLNE DZIAŁANIA

NA RZECZ WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ”

Najważniejszymi celami projektu, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w Dębicy to: 

 • zdobycie rzetelnej wiedzy na temat skali przestępczości, poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta, zagrożeń i przejawów przestępczości w mieście oraz postaw wobec zachowań ryzykownych, przestępstw i wykroczeń 
 • dotarcie do zróżnicowanej grupy respondentów i zebranie rzetelnego materiału empirycznego 
 • podniesienie wiedzy i przeszkolenie osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego w mieście, wychowanie i edukację młodzieży oraz działania w zakresie pomocy społecznej 
 • podniesienie świadomości mieszkańców i ich wiedzy na temat problematyki bezpieczeństwa w mieście (w różnych aspektach) 
 • integracja działań i ustalenie wspólnych celów i priorytetów zespołu złożonego z przedstawicieli różnych środowisk, mających w założeniu poprawę bezpieczeństwa publicznego
   
   
   

Kliknij po szczegóły...


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej