<< powrót na stronę główną dziś jest: 26.02.2024 r.  
 


19.11.2014 - Raduje się serce – mamy Niepodległą!
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Edukacyjne

Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów dębickich szkół
27-06-2014

24 czerwca w Szkole Podstawowej nr 10 odbyła się uroczystość podsumowania osiągnięć edukacyjnych wychowanków przedszkoli i uczniów dębickich szkół podstawowych oraz gimnazjów w roku szkolnym 2013/14.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz miejskich: burmistrz Paweł Wolicki, zastępca burmistrza Mariusz Trojan, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Leski,  radni miejscy oraz  Ireneusz Kozak, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty, zaproszeni goście oraz dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

„Uczniowie dębickich szkół podstawowych oraz gimnazjów w roku szkolnym 2013/14 po raz kolejny udowodnili wysoki poziom wiedzy i umiejętności  zdobywając czołowe miejsca w wielu konkursach przedmiotowych, konkursach muzycznych, artystycznych i zawodach sportowych. Na podkreślenie zasługują przede wszystkim liczne tytuły laureatów i finalistów  w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie” – powiedział Ireneusz Kozak, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy.

W kończącym się roku szkolnym uczniowie dębickich szkół podstawowych zdobyli ogółem 31  tytułów  laureata (w ubiegłym roku 14)    tj. 16% wszystkich tytułów w województwie i 50 tytułów finalisty, natomiast gimnazjaliści uzyskali 29 tytułów  laureata (w poprzednim roku 19), tj. 7%  wszystkich tytułów w  województwie  i 35 tytułów finalisty.

„Serdecznie gratuluję  laureatom, finalistom oraz ich opiekunom i nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do udziału w konkursach. Podziękowania kieruję również do dyrektorów  placówek, którzy wspierają i stwarzają przyjazny klimat do osiągania tych i wielu innych sukcesów swoich uczniów  i nauczycieli” – powiedział burmistrz Dębicy Paweł Wolicki.

Dobra tradycja udziału w zawodach i konkursach zaczyna się już znacznie wcześniej, bo na etapie przedszkola, gdzie dzieci pod okiem oddanych  pedagogów stawiają pierwsze kroki w zmaganiach edukacyjnych.  Dla przykładu  można wymienić - wyróżnienie zdobyte przez wychowanków Przedszkola Miejskiego nr 4  w finale Wojewódzkiego Konkursu piosenki przedszkolnej "O baśniową nutkę”  oraz   III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tanecznych „KACZUCHA”  osiągnięte przez dzieci z Przedszkola Weldon KIDS.       
Podsumowując rok szkolny 2013/2014 nie sposób pominąć wyników, jakie osiągnęli uczniowie klas programowo najwyższych.

458 uczniów klas szóstych przystąpiło do sprawdzianu wiadomości   z zakresu szkoły podstawowej. Średni wynik, jaki osiągnęli uczniowie dębickich szkół wynosi 29,1punktu, wyprzedzając tym samym wszystkie pozostałe gminy powiatu dębickiego. To wynik lepszy o 1,8  od średniej wojewódzkiej i o 2,1 punktu od średniej krajowej.
Równie dobre są rezultaty egzaminu gimnazjalnego, do którego przystąpiło w tym roku 461 uczniów klas trzecich.  We wszystkich typach egzaminu, zarówno w części humanistycznej, części matematyczno-przyrodniczej, jak i z języka obcego, uczniowie dębickich gimnazjów uzyskali wyniki wyższe od średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. Dla przykładu egzamin    z matematyki – średnia naszych szkół to 55%, średnia powiatowa – 51%, wojewódzka – 49, a krajowa – 47%. Podobnie wyglądają wyniki z pozostałych części egzaminu gimnazjalnego.
Miejską uroczystość podsumowania osiągnięć edukacyjnych uświetniła grupa SAFO działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury. Młodzi artyści dla uczniów, nauczycieli i zabranych gości wykonali kilka nastrojowych utworów wprowadzając zebraną publiczność w klimat zbliżających się wakacji.

 

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej