<< powrót na stronę główną dziś jest: 25.06.2024 r.  
 


09.06.2011 - Porozumienie w sprawie zespołu
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Gospodarcze

PAIiIZ S.A w Dębicy – Konferencja nt. Jak skorzystać ze środków Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
11-09-2012

Uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Polska Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A 6 września 2012 r. w Dębicy mogli usłyszeć wiele cennych wskazówek jak najlepiej skorzystać ze środków „Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”

Konferencja rozpoczęła się krótkim powitaniem przybyłych ze strony Burmistrza Miasta Dębicy — Pawła Wolickiego. Następnie głos zabrała Bożena Czaja  - Wiceprezes Zarządu Polska Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A, która

która przedstawiła założenia oraz dotychczasowe osiągnięcia „Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”. Przypomniała, że Program istnieje od 2009 roku, a jego celem jest wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Polski Wschodniej oraz przyspieszenie tempa jej rozwoju. Wśród działań została wymieniona cześć analityczna, a więc prowadzone badania marketingowe i opracowanie strategii, promocja wizerunkowa, czyli działania PR i kampania reklamowa w mediach krajowych i zagranicznych, promocja bezpośrednia, czyli portal internetowy, misje, targi, wystawy.

Pani Agnieszka Łukaszewska-Wojnarowska — Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego PAIiIZ S.A., wymieniła także priorytetowe dla prowadzonych działań rynki zagraniczne, jak również przedstawiała Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej – opis i założenia, dotychczasowe osiągnięcia.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się m.in. Leszek Kołodziejczyk – Główny Specjalista Biura ds. Realizacji Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej PAIiIZ S.A., który przedstawił działania Programu dla przedsiębiorców i jst do końca roku 2012 oraz w roku 2013 – udział w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych oraz praktyczne wskazówki wnioskowania o środki i uczestnictwo przedsiębiorcy lub przedstawiciela jst w wydarzeniu promocyjnym finansowanym z projektu

Dr Arkadiusz Tarnowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego PAIiIZ S.A.  mówił m.in. jak przygotować dobrą ofertę inwestycyjną na wydarzenia promocyjne i jak promować tę ofertę. Uczestnicy spotkania dyskutowali na tematy związane z wykorzystaniem potencjału intelektualnego regionu, potencjału innowacyjnego uczelni i transferu know-how z krajów wysoko rozwiniętych. Zaprezentowano możliwości inwestowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski Wschodniej oraz sposoby wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i eksportu.

Z Dębickich przedsiębiorców ze środków „„Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” korzystał już m.in. Stanisław Cabaj właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego MATEO.

  
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej