<< powrót na stronę główną dziś jest: 30.05.2023 r.  
 


05.05.2011 - Narodowa „Halka” na Święto Narodowe
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Społeczne

TERAZ TWÓJ CZAS Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014.
11-12-2014

W Szkole Podstawowej Nr 9 odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, która przebiegała na terenie Dębicy po raz dziewiąty. Koordynatorem tej akcji na szczeblu miasta był Naczelnik Spraw Obywatelskich Roman Rogowski, a nad przebiegiem całorocznej kampanii czuwali i kierowali nią w dębickich szkołach: Andrzej Nylec, Anna Wiktor oraz Bernadeta Węgrzyn - nauczyciele SP 9. Projekt organizowany jest przez Stowarzyszenie Producentów Radiowych i Fundację Trzeźwy Umysł pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komendę Główną Policji.

W kampanii brały udział następujące szkoły: SP nr 3, SP nr 5, SP nr 9, SP nr 10, SP nr 11, SP nr 12 oraz MG nr1, MG nr 2, MG nr 3, MG nr 4.
Celem tegorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł było promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życiu oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
Jej podsumowanie odbyło się na sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9. W wydarzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, zaproszeni goście oraz uczniowie klas I-VI  z szkół biorących udział w kampanii wraz z opiekunami. W programie uroczystości  część artystyczną przygotowali uczniowie SP nr 9 pod opieką Anny Wiktor oraz Bernadety Węgrzyn. Zaprezentowali oni przedstawienie pod tytułem „Kopciuszek na zawodach”.
W czasie uroczystości Anna Wiktor podsumowała olimpiadę profilaktyczną pod hasłem  „Teraz Twój Czas”, która skierowana była do uczniów z klas  IV-VI. Celem olimpiady było przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania uczniów zimowymi i letnimi igrzyskami olimpijskimi, poszerzenie zamiłowań sportowych,  propagowanie zachowania fair play oraz promowanie zdrowego trybu życia.
Wyniki plasowały się następująco:
I miejsce   Michał Kruczek klasa 6f
II miejsce Maksymilian Darłak kl. 6 f
III miejsce Michał Stalec kl. 6b
Wyróżnienia zdobyli: Krzysztof Mastej kl. 6c oraz Przemysław Ziarko kl. 6f
W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł odbyło się  5 konkursów: Hop na narty, Mój czas dla szkół podstawowych i Zimowi medaliści, Nasz czas, Szukamy młodych mistrzów – Bezkonkurencyjni dla gimnazjów.
Wśród uczniów z dębickich szkół ogólnopolskimi laureatami w zostali:
Kacper Radwański SP3 w konkursie ulotkowym Hop na narty, natomiast w konkursie plastyczno-literackim  laureatami zostali: gdalena Tęcza  SP 9
Karolina Cabaj SP9, Konstancja Domarska SP9,Barbara Ciepiela SP 2, Aleksandra Mróz SP 3, Aleksandra Kliś SP11 .
Nagrodzeni otrzymali nagrody książkowe, sprzęt sportowy  i pamiątkowe dyplomy. Gratulacje i nagrody wręczyli: Roman Rogowski, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dębicy, Szczepan Mroczek, przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy, radni miejscy: Andrzej Nylec i Tomasz Podlasek, Ireneusz Kozak, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy.  Na zakończenie dyrektor SP Nr 9 Jan Rachwał wręczył dyplomy dla organizatorów, koordynatorów i wszystkich wspierających idee Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Współorganizatorami całego przedsięwzięcia oraz fundatorami nagród było Starostwo Powiatowe w Dębicy, Urząd Miasta Dębica, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9, UKS OLIMP.


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej