<< powrót na stronę główną dziś jest: 23.07.2024 r.  
 


08.10.2012 - VI edycja Pól Nadziei w Dębicy + foto
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Razem bezpieczniej
08-10-2008

77 osób z Dębicy wzięło udział w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Organizatorem pięciodniowych szkoleń był Roman Rogowski – koordynator projektu „Bezpieczna Dębica”. Wykłady, które poprowadził Marcin Sabat z firmy „VCS Obserwation” odbywały się w Ratuszu.

Uczestnicy zostali podzieleni na pięć grup w zależności od wykonywanej pracy. W zajęciach szkoleniowych pierwszej grupy wzięli udział pedagodzy, drugiej pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Dziecka,  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Trzecia grupa szkoleniowa to przedstawiciele administracji osiedli, radni.  W czwartej znaleźli się strażnicy miejscy oraz pracownicy firmy ochroniarskiej, przedstawiciele instytucji organizujących  imprezy masowe. W piątym dniu w szkoleniach wzięli udział członkowie Zespołu Bezpieczeństwa Publicznego. W każdej z grup osobny wykład wygłosił przedstawiciel Komendy Policji w Dębicy. Podczas szkolenia wyświetlane były miejsca niebezpieczne w mieście, przedstawione zagadnienia z zakresu kryminalistyki, analizowane zagrożenia i  postępowanie podczas tych zagrożeń.

Jak podkreśla Roman Rogowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich pięciodniowy cykl szkoleń odbywał się pod hasłem „Razem bezpieczniej”.

- Chodziło o to, żeby wszystkie służby współdziałały ze sobą a poszczególne osoby nauczyły się postępowania podczas zagrożeń – mówi naczelnik Rogowski.

 

Spotkania z przedstawicielami Rad Osiedlowych na temat bezpieczeństwa w mieście odbędą się na przełomie listopada i grudnia, a projekt zakończy specjalna konferencja, na której zostanie przedstawiony szczegółowy raport z przeprowadzanej analizy występujących zagrożeń.  
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej