<< powrót na stronę główną dziś jest: 25.07.2024 r.  
 


03.09.2012 - III Turniej w Piłce Nożnej Służb Mundurowych - Euroregion Karpaty 2012 – finał w Dębicy
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

MOK ze statutem
06-08-2008

Miejski Ośrodek Kultury posiada nowy statut, który radni przyjęli podczas nadzwyczajnej sesji 5 sierpnia br. Zmiany były konieczne zarówno z uwagi na realizację programu Podkarpackiej Akademii Kultury, na której działanie miasto pozyskało pieniądze z funduszy zewnętrznych.

Na realizację pierwszego etapu projektu Podkarpacka Akademia Kultury miasto otrzymało dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dzięki której współfinansowano remont i adaptację sali baletowej w Domu Kultury Mors, wyremontowano dach na tej instytucji oraz zaadaptowano pod Galerię Sztuki budynek po magazynach dawnej jednostki wojskowej. Salę konferencyjną DK „Mors” przystosowano na salę multimedialną i audiowizualną. Podkarpacka Akademia Kultury to także program edukacji mieszkańców regionu dębickiego poprzez kulturę. Bazę lokalową PAK tworzą Dom Kultury „Mors”, Dom Kultury „Śnieżka” i Galeria Sztuki. W „Śnieżce” utworzono punkt informacji kulturalnej PAK, a w ramach programu utworzono grupę „Mażoretek” i wprowadzono Dębickie Spotkania z Kulturą”. Zarządzającym Podkarpacką Akademią Kultury jest dyrektor MOK. Poprzedni statut obowiązywał od 1992 roku.

Radni przyjęli statut z poprawkami Komisji Kultury, Komisji Infrastruktury oraz radnej Joanny Ożóg. Wnioskowała ona, by dyrektor MOK był powoływany w drodze konkursu a nie jak dotychczas poprzez decyzję burmistrza miasta.  Zmiany dotyczą także zatrudniania pracowników, zgodnie ze określonymi kwalifikacjami oraz sposobie powoływania przez dyrektora MOK Rady Programowej, zatwierdzanej przez radnych. 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej