<< powrót na stronę główną dziś jest: 26.02.2024 r.  
 


31.10.2014 - Ostatnia sesja w tej kadencji Rady Miejskiej w Dębicy
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

III nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy - 17 grudnia , g. 15.00
15-12-2014

ZAWIADOMIENIE W dniu 17 grudnia 2014 r. o godz. 15. 00 w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się III nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Proponowany porządek obrad:


I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Dębicy.
2. Ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej
w Dębicy.
3. Zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta Dębica.
4. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2015 r.
5. Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta Dębicy na lata 2015-2017.
6. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym.
7. Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Dębicy.
8. Ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
III. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Szczepan Mroczek 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej