<< powrót na stronę główną dziś jest: 24.07.2024 r.  
 


10.07.2009 - Żywność dla dębiczan
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Drugi przetarg na remont Domu Kultury Mors unieważniony
28-05-2014

Burmistrz Paweł Wolicki unieważnił drugi przetarg na remont DK Mors. Złożona oferta wyniosła 11.7 mln. zł. i była o niespełna 500 tys. zł. niższa niż w pierwszym przetargu jednak wciąż zdecydowanie za wysoka w odniesieniu do funduszy zabezpieczonych w budżecie miasta na ten cel. Burmistrz zadeklarował, że za zgodą radnych fundusze którymi będzie dysponowało miasto po rezygnacji z remontu DK Mors zostaną przeznaczone na inwestycje drogowe w mieście. Na ten cel będzie do wykorzystania od 4-6 milionów złotych.

W budżecie miasta na remont DK Mors zostało zabezpieczonych 6 milionów zł. Dodatkowe 3 miliony na realizację tej inwestycji miało pochodzić z dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Najniższa z ofert zgłoszonych do drugiego przetargu opiewała na 11.7 miliona zł. i obejmowała podstawowy zakres prac zakres prac ogłoszonych w przetargu. „Do tej kwoty należy doliczyć 200 tysięcy złotych na obowiązkową przy wydatkowaniu funduszy unijnych reklamę, promocję projektu oraz  kwoty między 600 tys zł a  1.200 tys zł. określone przez Wydział Inwestycji jako kwoty minimalne robót dodatkowych, które są w stanie wstępnie przewidzieć , a które nie są umieszczone w zakresie robót podstawowych. Szacowany koszt remontu DK Mors moim zdaniem to minimalnie 13 milionów złotych. Koncentrując się na samej kwocie zawartej w ofercie przetargowej  11,7 mln to jest kwota nadal większa niż kwota zawarta  na ten cel w budżecie. W budżecie jest zapisana  kwota 9,2 mln. zł.  licząc łącznie z dotacją. Zdecydowałem się na unieważnienie tego przetargu i nie mam zamiaru ogłaszać trzeciego przetargu. Mam nadzieję, że nikt mnie do tego przymuszał nie będzie” – mówił podczas konferencji prasowej burmistrz Paweł Wolicki. 
Kolejnego, trzeciego przetargu na realizację tej inwestycji burmistrz Wolicki nie zdecydował się ogłosić  z kilku powodów. „Po pierwsze ogłoszenie kolejnego przetargu potrwa co najmniej miesiąc, a tym samym skróci się czas możliwości realizacji inwestycji, której zakończenie zaplanowane było do 15 czerwca 2015 roku. Druga dana to fakt, że w 3 miesiące od podpisania umowy o dofinansowanie tej kwoty  3 mln zł. z Urzędu Marszałkowskiego należało  podjąć  działania w tym zakresie. Pierwsze sprawozdanie z realizacji prac należało złożyć  do 26 maja 2014 r. Na 7 dni przed upływem tej daty powinna się pojawić informacja w tym temacie. Informacja o rezygnacji z dofinansowania została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego 19 maja” – mówi burmistrz Wolicki.
W temacie odstąpienia, rezygnacji z realizacji z remontu DK Mors burmistrz Wolicki konsultował się z większością radnych pytając o ich zdanie w tym temacie. „Każdego z nich zapytałem o stanowisko  w temacie przebudowy bądź nie DK Mors przy wzięciu pod uwagę kwot opiewających co najmniej na 12 milionów złotych. W większości przypadków otrzymałem odpowiedz „nie budować”. Na klubie radnych tzw. koalicyjnych nikt w tym temacie nie wypowiedział się oficjalnie, chociaż wiadomo, że jest presja grupy radnych żeby za wszelką cenę budować, bez względu na koszty. Ja takiej opinii nie podzielam. Radni nie chcieli się wypowiadać ani klubowo, ani wprost pewnie dlatego, żeby potem nie być atakowani za wypowiedź negatywną. Stanowisko klubu radnych koalicyjnych było takie : jesteśmy za realizacją inwestycji przebudowa DK Mors pod jednym warunkiem:  że żadne inne inwestycje niezbędne w mieście nie będą zagrożone. Takiego zapewnienia ja jako burmistrz im dać nie mogę, więc odpowiedź była oczywista - Inne inwestycje będą zagrożone jeśli będzie realizowana za takie pieniądze przebudowa DK Mors” – powiedział podczas konferencji burmistrz Wolicki. 
Zagrożenie którego dodatkowo obawiał się burmistrz  jeżeli chodzi o podjęcie decyzji o remoncie DK Mors to oprócz wielkich kwot, które uznał za wystarczająco wysokie żeby powiedzieć „nie” tej inwestycji  to dodatkowe obciążenia, które mogą wyniknąć po podpisaniu umowy z wykonawcą. Zagrożenie przy podpisaniu umowy z wykonawcą jest takie, że wykonawca ma prawo żądać do 50% kwot wyceny danej inwestycji jako robót dodatkowych . Te roboty dodatkowe mogłyby opiewać na kwotę blisko 8 milionów zł.
Fundusze które nie zostaną w tym momencie przeznaczone na remont DK Mors mogą zostać wykorzystane na inne  inwestycje w Dębicy.
„Będziemy mieli ponad 6 mln zł. na dodatkowe inwestycje. Zapytam radnych co sądzą na  temat przeznaczenia tej kwoty na inwestycje drogowe i przedstawię im  propozycje inwestycji do realizacji, których się dość dużo zebrało, bo nie wszystkie zgłoszone przez mieszkańców były dotychczas realizowane”– powiedział  burmistrz.
 „Rozmawiałem także z Zarządem Firmy Oponiarskiej na temat DK Kosmos. Przekazałem informacje żeby zaproponowali nie jak do tej pory przekazanie za darmo tego obiektu, bo firmy niekoniecznie chętnie takie decyzje podejmują, bo też są rozliczane ze swoich działań, ale zapytać o cenę która byłaby satysfakcjonująca dla Firmy Oponiarskiej przy zakupie przez miasto. To jest gotowy dom kultury” – dodaje burmistrz Wolicki. 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej