<< powrót na stronę główną dziś jest: 24.07.2024 r.  
 


15.04.2014 - Konkurs wielkanocny rozstrzygnięty
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Dębicy.
23-05-2014

22 maja w sali sesyjnej dębickiego magistratu odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Podczas obrad radni podjęli uchwały m.in. w sprawie zmiany budżetu miasta Dębicy na 2014 rok, przyjęcia środków z Funduszu Spójności  na realizację projektu  „Opracowanie Planu Gospodarki  niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębicy”, Przyjęcia strategii rozwoju sportu na terenie miasta Dębicy na lata 2014 – 2020 oraz wprowadzenia na terenie miasta Dębicy  programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus”.
Podczas sesji funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie potrzeb mieszkańców przedstawił  dyrektor Powiatowego Szpitala w Dębicy Przemysław Wojtys. Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem z funkcjonowania spółek miejskich ze szczególnym uwzględnieniem MKS jak również ze sprawozdaniem  z podjętych przez jednostki działań w zakresie  lepszego skomunikowania miasta z autostradą. Radni miejscy podjęli uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat w wysokości 75% od ustalonej ceny na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. J.III Sobieskiego oraz na Osiedlu Matejki, jak również bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  w odniesieniu do nieruchomości przy ul. Krakowskiej.

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej