<< powrót na stronę główną dziś jest: 22.06.2024 r.  
 


04.08.2008 - Otwarto plac zabaw przy ul. Piłsudskiego
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Europa Miast szansą dla Dębicy
13-08-2007

Dębica rozpoczyna realizację programu „Europa Miast”, polegającego na bezpośredniej współpracy społeczności 27 miast liczących około 50 tysięcy mieszkańców. W ramach programu mieszkańcy będą mogli skorzystać z taniej oferty turystycznej, poznać kulturę krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej, nawiązać współpracę handlową, zaprezentować swoje firmy w innych krajach. Program stworzy także ofertę edukacyjną oraz pozwoli na szerszą możliwość dofinansowania z funduszy europejskich.

Jednym z elementów, które mają powstać w ramach programu a będą służyły mieszkańcom jest portal informacyjny. Ma on ułatwić mieszkańcom wszystkich miast uczestniczącym w projekcie, kontaktowanie się zarówno w sprawach biznesowych, jak również turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych oraz personalnych. Miasto chce także utworzyć w ramach tego programu Centrum  Targowo – Konferencyjne, by można było organizować  założone w projekcie targi i seminaria gospodarcze, konwenty „Europy Miast” i festiwale samorządów zrzeszonych  w programie. Obecnie pracownicy Urzędu Miejskiego w Dębicy przygotowują projekty dotyczące tych działań. Większość z nich ma być sfinansowana z pieniędzy pozyskanych z funduszy strukturalnych.

- Realizacja programu, poza aspektem promocyjnym, ma przede wszystkim przynieść korzyści dla mieszkańców Dębicy – mówi burmistrz Paweł Wolicki. – Na przykład dzięki portalowi internetowemu  „Europy Miast”, przedsiębiorcy z wszystkich zrzeszonych samorządów, będą mieli możliwość uczestniczenia we wszystkich przetargach, jakie odbywają się w miastach partnerskich. Liczę, że w ten sposób będziemy mieli łatwiejszy dostęp do międzynarodowych inwestorów. Mieszkańcy będą mogli zaprezentować w portalu swoje firmy, pracownie rzemieślnicze, umiejętności artystyczne, możliwość szerszej oferty edukacyjnej oraz skorzystania     z taniej oferty turystycznej w miastach zrzeszonych.

To tylko nieliczne z korzyści, jakie będą mieć mieszkańcy. Z uwagi na fakt, że Dębica jest inicjatorem programu, w mieście ma szansę powstać centrum konferencyjne czy inne obiekty, które na co dzień będą służyły mieszkańcom,   a sfinansowane będą z funduszy strukturalnych.

W realizowaniu programu „Europa Miast” ma pomóc zespół doradczy złożony z przedstawicieli różnych środowisk z Dębicy i Podkarpacia. Kilka osób już wstępnie wyraziło zgodę na uczestnictwo i pomoc w jego realizacji. Program zainteresował   dr Mieczysława Janowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego. Poseł Janowski nazwał program  „Europa Miast” strzałem w dziesiątkę. Władze Dębicy przedstawiły program, podczas spotkania z posłem Janowskim w Parlamencie Europejskim w Brukseli 8 maja br. w Brukseli.  Misją programu „Europa Miast” jest trwałe jednoczenie miast Unii Europejskiej na poziomie samorządów i społeczności miejskich, a nie tylko rządów poszczególnych państw. Związek ma pozwolić na wspólną promocję, rozwój współpracy ekonomicznej, obejmie także współpracę kulturalną i sportową, organizację seminariów informacyjno – edukacyjnych, wielostronnych spotkań oraz organizację targów i wystaw, festiwali muzycznych.

Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Puurs, w którym uczestniczyli radni Puurs oraz członkowie zarządu miasta, omówiono szczegółowo program „Europy Miast”. Koen van den Heuvel, burmistrz Puurs, uważa pomysł władz Dębicy za bardzo dobry.

- Jest bardzo interesujący, cieszymy się tym bardziej, że z taką inicjatywą wystąpiły władze Dębicy – mówi Koen van den Heuvel. – To pozytywne, że program nie jest tylko koncepcją marketingową ani działaniem polityków lecz chęcią współpracy mieszkańców i ich władz samorządowych. Partnerstwo miast to bardzo ważna sprawa.

Władze Puurs otrzymały witraż oraz statuetkę z brązu przedstawiające logo „Dębicy – Miasta Otwartego”. Belgowie obejrzeli także film o Dębicy.

W lipcu burmistrz Puurs przesłał pismo do władz Dębicy, w którym wyraził chęć współuczestniczenia w programie „Europa Miast”.

 Przy okazji prezentacji programu „Europa Miast”, delegacja dębicka uczestniczyła w Balu Burmistrza „Puurs Śpiewa”. W ramach tego święta mieszkańcy bawią się w licznych koncertach, które jednocześnie odbywają się w miejscowym domu kultury. Organizacje pozarządowe, obsługujące imprezę, zarabiają w ten sposób na własne utrzymanie. Pomysł ten bardzo spodobał się władzom miasta, tym bardziej, ze w tym roku Bal Burmistrza obsługiwała młodzieżowa organizacja katolicka, która zarobione pieniądze przeznacza na remont swojego budynku. Przedstawiciele dębickiej delegacji zwiedzili także miasto, odwiedzili Dom Pomocy Społecznej, Dom Kultury, Dom Młodzieży oraz Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych. Belgowie szczegółowo opowiedzieli o funkcjonowaniu placówek pomocy społecznej, gdzie szczególny nacisk kładzie się na zajęcia aktywizujące osoby starsze i chore oraz tworzy warunki mieszkaniowe podobne do warunków domowych. Podczas zwiedzania Antwerpii znalazła się także okazja do krótkiego spotkania i rozmowy z Jose Manuelem Durao Barroso, przewodniczącym Komisji Europejskiej.

 O współpracy Dębicy z Puurs pisał w ostatnim numerze dwumiesięcznik „Polonia.net”, wychodzący w Belgii i robiony dla Polaków przez Belgów. Wydawca, Roger de Late, który obserwuje od lat współpracę naszych miast postanowił pomóc Polakom i stworzył dla nich pismo - poradnik, jak poruszać się po Belgii, gdzie uzyskać pomoc, itp. Prawdopodobnie w najnowszym numerze ukażą się informacje z pobytu dębickiej delegacji w Puurs oraz założenia programu „Europa Miast”.

Władze Dębicy rozpoczęły poszukiwania miast partnerskich w innych krajach Europy. Kryterium, które powinny spełniać to zbliżona wielkość i charakter gospodarczy. Ważnym elementem są także kontakty dębiczan z tym miastem. Takim samorządem jest Bardejów na Słowacji. Władze Dębicy podjęły już rozmowy na temat pozyskania partnerstwa z tym miastem. Także burmistrzowi Bardejowa pomysł „Europy Miast” bardzo się spodobał, wkrótce dojdzie do spotkania burmistrzów obu samorządów. List intencyjny skierowano także do władz miasta Szolnok na Węgrzech, w którym dębiccy strażacy uczestniczyli w akcji powodziowej.  

 

 

 

Autentyczną współpracę między samorządami czy państwami budują nie tylko politycy ale przede wszystkim ludzie, którzy spotykają się podczas uroczystości rodzinnych, występów artystycznych, sportowych czy gospodarczych.   

Mieczysław Janowski stwierdził, że Unia Europejska czeka na takie projekty i ma pieniądze na ich realizację. – Założeniem Unii jest współpraca mieszkańców, ten program to strzał w dziesiątkę – mówi Janowski. – Deklaruję pomoc w znalezieniu pieniędzy na realizację programu. Aby jednak je otrzymać samorządy biorące udział w programie muszą się zaangażować i przedstawić dobry projekt. 

Obecnie władze miasta skierowały do Posła Janowskiego pismo w sprawie kolejnego spotkania, by zaprezentować mu szczegóły projektu opracowywane przez pracowników Urzędu Miejskiego.

Przebywając w Brukseli władze miasta przedstawiły także projekt „Europy Miast” na spotkaniu z radcą Jackiem Piłatkowskim, kierownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP. Także tutaj władze miasta znalazły zrozumienie i obietnicę pomocy w promowaniu projektu. Podobne deklaracje burmistrz Paweł Wolicki usłyszał w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej na spotkaniu z radcą i ministrem Dariuszem Sobkowem, zastępcą kierownika placówki.

PUURS miasto partnerskie zaproszone do programu

Władze Puurs, miasta partnerskiego Dębicy, jako pierwsze otrzymały zaproszenie do programu „Europa Miast”. Współpraca między miastami ma już swoją 27 – letnią historię, która powstała z miłości Danuty Michalkiewicz i Alfrida Pelemana, dębiczanki i mieszkańca Puurs. Kolejne etapy tej współpracy, konwoje humanitarne zorganizowane przez Belgów w latach 80 – tych XX wieku, przyjaźnie a następnie  oficjalne podpisanie traktatu o partnerstwie tylko, utwierdzają władze Dębicy o tym, że warto nowy program rozpocząć z samorządem Puurs.

 Pelemanowie poznali się podczas występu dębickiego Zespołu Pieśni i Tańca „Małopolska” w Belgii. W kolejnych latach znajomi Danuty i Alfrida zawierali przyjaźnie między sobą. W Puurs zorganizowano kurs języka polskiego. W obu miastach ściśle współpracują także przedstawiciele straży pożarnych.

Powyższe działania dotyczą Programu dla Dębicy:

  • Szeroka promocja miasta i regionu jako społeczności zorganizowanej w działaniu i walce o środki unijne
  • Współpraca międzygminna i ponadregionalna - szeroko rozumiane działania


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej