<< powrót na stronę główną dziś jest: 19.06.2024 r.  
 


14.05.2013 - Ekologiczne miasto okiem i ręką dzieci
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”
24-12-2012

Każda osoba sporządzająca samodzielnie zeznanie roczne może podzielić się podatkiem z potrzebującymi. Rozlicz swój PIT i przekaż 1% na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” ul. Kolejowa 30 A, 39-200 Dębica, Nr KRS 0000008843.

Stowarzyszenie  Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy reprezentuje interesy osób niepełnosprawnych  i ich  rodzin. Całość zebranych środków zostanie przekazane na realizację głównych celów Stowarzyszenia, do których  należą m.in. działanie na rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych tak umysłowo, jak i ruchowo. Tworzenie warunków  umożliwiających im aktywne  i godne  uczestnictwo w  życiu społecznym.

 

Cele te Stowarzyszenie realizuje m.in.  poprzez zapewnienie  opieki, lecznictwa, w tym rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego, udziału w kulturze i rekreacji, integracji z otwartym środowiskiem, jak również zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.

Istotnym elementem prowadzonej działalności jest organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciom rezygnacji, osamotnienia i bezradności wśród dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Prowadzenie akcji informacyjno-uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie wzajemnych postaw.

 

 

 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”

ul. Kolejowa 30 A

39-200 Dębica  tel. 14 681 16 14

NR KRS 0000008843

www.radosc.debica.pl

 art. MR 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej