<< powrót na stronę główną dziś jest: 19.06.2024 r.  
 


07.04.2014 - Jubileusz 75 lat Firmy Oponiarskiej Dębica
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Informacje miejskie + foto
21-12-2012

W dniu 20 grudnia 2012r. w Sali Sesyjnej, Urzędu Miejskiego w Dębicy, odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej.

Zanim rozpoczęto obrady, w duchu nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,  Komendant miejscowego Hufca ZHP Mariusz Cebula wraz z harcerzami wnieśli  Betlejemskie Światełko Pokoju, przekazując je na ręce Burmistrza Miasta Pawła Wolickiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Leskiego. Gościli również świąteczni kolędnicy – uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej  im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy, którzy wraz z Marta Fortuną śpiewem i muzyką, kolędowo życzyli wszystkim obecnym na sali pomyślności w Nowym 2013 Roku.

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu jej prawomocności, zgromadzeni radni, podczas obrad, zatwierdzili wszystkie zaproponowane uchwały, prezentowane w przyjętym porządku obrad.  Rada Miejska zdecydowaną większością głosów, zatwierdziła i przyjęła budżet Miasta na 2013rok. Radni zajęli stanowiska  w sprawie nazwy ronda położonego na skrzyżowaniu ulic: Krakowskiej i Kwiatkowskiego w Dębicy, nadając mu imię : dr Stefana Bartusia. 

Istotne  dla dębiczan informacje wynikają m.in. z faktu przyjęcia przez Radę : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2014. Został również opracowany i zatwierdzony regulamin czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Dębica.

art.+foto MR 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej