<< powrót na stronę główną dziś jest: 19.06.2024 r.  
 


12.12.2014 - Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych w Urzędzie Miejskim w Dębicy
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Informacje miejskie
20-12-2012

W dniu 19.12.2012r. w Urzędzie Miejskim w Dębicy odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej, której przewodniczył Sekretarz Miasta Zdzisław Pupa. Skład Komisji tworzą : Tadeusz Ciecieręga, Marek Grabowski, Andrzej Chochołowski, Małgorzata Kędzior, Marek Wiśniewski.

Tematem posiedzenia było omówienie  sytuacji mieszkaniowej w mieście Dębica. Szczególną  uwagę zwrócono na  problem niewystarczającej ilości potrzebnych mieszkań komunalnych, socjalnych oraz mieszkań chronionych. Zwrócono uwagę na konieczność podjęcie działań mających na celu zagospodarowanie i wykorzystanie jak największej ilości lokali mieszkalnych dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową potrzebują wsparcia samorządu.

Gmina Miasto Dębica posiada w swoich zasobach ok. 600 lokali mieszkalnych  oraz 64 lokale socjalne. W większości lokale komunalne zlokalizowane są w budynkach przy ulicach:  Sobieskiego, Krakowskiej, Strumskiego, Batorego, Robotniczej, Rzeszowskiej oraz Osiedla Matejki. Lokale socjalne natomiast zlokalizowane są przy ulicy: Mościckiego i Głowackiego.  Na mieszkania komunalne w chwili obecnej oczekuje 80 rodzin, na lokale socjalne 10 rodzin, na zamianę lokalu 20 rodzin.

Uwzględniając wagę omawianych tematów, w spotkaniu uczestniczył również Z-ca Burmistrza Jerzy Gągała, który zainteresowany  tematem dębickich mieszkań komunalnych aktywnie wspierał plany dotyczące m.in. pozyskiwania nowych lokali dla najbardziej potrzebujących oraz tworzenia mieszkań chronionych, które jako element program pomocy społecznej dla osób usamodzielnianych powinien być  w naszym mieście, w miarę możliwości realizowany i rozwijany.

art. MR 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej