<< powrót na stronę główną dziś jest: 19.06.2024 r.  
 


20.02.2013 - Koncert walentynkowy w „Morsie”
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Dębicy c.d.+ foto
14-12-2012

W dniu 12 grudnia 2012 roku Gmina Miasto Dębica – reprezentowana przez Burmistrza Miasta Pawła Wolickiego, podpisała kolejne umowy, w ramach których realizowane są działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Dębicy i instytucji samorządowych. W związku z zawartymi umowami w Urzędzie Miejskim nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu komputerowego wykluczonym cyfrowo dębickim rodzinom.

Przekazanie (użyczenie) sprzętu 35 osobom jest realizowane w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych.

W ramach tego projektu, Gmina Miasto Dębica zakupiła 562 zestawy komputerowe, które trafiły do:

a) 35 wytypowanych gospodarstw domowych,

- przedszkoli,

- szkół podstawowych,

- gimnazjów;

b) 23 miejskich placówek oświatowych,

c) 4 placówek MOPS.

Warto również dodać, iż Gmina Miasto Dębica oprócz sprzętu komputerowego zapewnia 35 gospodarstwom domowym, zakwalifikowanym do projektu, dostęp do Internetu na okres blisko 7 lat.

art. MR

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej