<< powrót na stronę główną dziś jest: 25.07.2024 r.  
 


26.10.2012 - Dzień włoski w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Dębicy + foto
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Pomieszczenia dla Dębickiego Stowarzyszenia + foto
22-10-2012

W dniu 22.10.2012r. Burmistrz Miasta Dębica Paweł Wolicki wyraził zgodę na użyczenie pomieszczeń dla Dębickiego Stowarzyszenia „Amazonka” pod kątem ich działalności, wspierając tym samym idee dotarcia do jak najszerszego grona kobiet walczących z rakiem piersi. W ramach swych funkcji dot. wspierania stowarzyszeń pozarządowych Burmistrz Miasta wyszedł naprzeciw poważnemu problemowi z jakim Stowarzyszenie boryka się od lat mianowicie brak własnego lokalu. Tak więc dzięki porozumieniu, pomieszczenie sali Nr 102 Urzędu Miejskiego w Dębicy ul. Ratuszowa 2, będzie dostępna dla Stowarzyszenia, w każdą drugą środę miesiąca od godz. 16.

W spotkaniu z przedstawicielkami Stowarzyszenia "Amazonka" wzięli udział obok Burmistrza Miasta Pawła Wolickiego jego Z-cy w osobach Jerzy Gągała i Mariusz Trojan, Sekretarz Miasta Zdzisław Pupa jak również poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal.

Dzięki podjętym decyzjom kobiety, które doświadczają choroby jaką jest rak piesi zyskały miejsce gdzie fizycznie mogą się spotkać z kobietami, które przeszły przez cykl leczenia (operację, chemioterapie, radioterapię, hormonoterapię).  Mogą porozmawiać o ich doświadczeniach w walce z chorobą, uzyskać cenne rady w zakresie postępowania w trakcie chorobydowiedzieć się gdzie się można zwrócić o pomoc, gdzie znaleźć dobrego psychologa czy rehabilitanta, który specjalizuje się np. w rehabilitacji kobiet po mastektomii.

Dębickie Stowarzyszenie „Amazonka” dzieła od stycznia 2006r. inicjatorką jego powstania była Grażyna Guzik, która w dalszym ciągu działa i wspiera  organizację. W marcu 2007r. oficjalnie Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy od tej chwili do dnia obecnego Stowarzyszenie aktywnie działa jako dobrowolne zrzeszenie kobiet wspierających  kobiety w walce z chorobą nowotworową, którą można pokonać a przede wszystkim z nią wygrać.

 MR 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej