<< powrót na stronę główną dziś jest: 25.07.2024 r.  
 


22.03.2007 - Międzypokoleniowe spotkanie nauczycieli
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Zielone światło dla integracji
18-10-2011

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczęły realizację projektu pod tytułem „Zielone światło dla integracji”. Głównym celem projektu jest integracja międzypokoleniowa osób z zaburzeniami psychicznymi, seniorów, dzieci i młodzież. Pieniądze na ten projekt zostały pozyskane z programu przygotowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności realizowanego w Polsce przez Akademie Rozwoju Filantropii i Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu w Dębicy.

Poprzez realizację tego projektu osoby niepełnosprawne, ludzie starsi oraz dzieci i młodzież mają być zachęcane do spędzania wspólnie czasu, poznawanie się, zabawę, kultywowanie tradycji. Brak naturalnych przestrzeni do takich kontaktów wielopokoleniowych w rodzinach sprawia, że ludzie ci mało o sobie wiedzą i rzadko współpracują. Po każdej ze stron rodzą się stereotypy. Właśnie przełamywanie takich negatywnych stereotypów legło u podstaw projektu przygotowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” i MOPS. Wspólna zabawa i przebywanie razem pozwoli na przedstawienie ludzi niepełnosprawnych psychicznie, jako osób z problemami zdrowotnymi, ale nie różniących się diametralnie od ludzi zdrowych. Z kolei udział w projekcie „Zielone światło dla integracji” seniorów, którzy mają dużo wolnego czasu i niejednokrotnie czują się zapominani i niepotrzebni pozwoli im na odzyskanie wiary we własną wartość. I trzeci element projektu, to ludzie młodzi. Często ich rodzice nie mają dla nich czasu, nie potrafią również pomóc im wychowawczo i intelektualnie w szkolnych i rówieśniczych problemach.

Zaplanowane spotkania w ramach realizacji projektu służyć będą we wzajemnym przekazywaniu sobie doświadczeń i wiedzy oraz konfrontacji światów ludzi młodych i seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Dzięki temu powstaną więzi międzypokoleniowe typu: „przyszywana babcia” – „przyszywany wnuk”. Na to przynajmniej liczą twórcy i realizatorzy projektu.

Projekt „Zielone światło dla integracji” już się rozpoczął i potrwa do końca 2011 roku. Biorą w nim udział uczestnicy zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy, Filii nr 1 Domu Dziennego Pobytu (Dom Seniora) oraz dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych. Wszystkie te placówki prowadzone są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. W czasie realizacji projektu przewidziano zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora i choreografa, zajęcia artystyczno-fotograficzne, wokalne. Zaplanowano też wspólną zabawę integracyjną.

Pierwsze zajęcia taneczne prowadzone przez profesjonalną instruktorkę potwierdziły założenia projektu. Uczestniczyły w nich osoby niepełnosprawne, seniorzy i młodzież ze świetlicy przy ulicy Kraszewskiego. Na początku spotkania uczestnicy traktowali się z pewną rezerwą, lecz w miarę proponowanych kolejnych układów okazało się, że mogą się oni doskonale razem bawić. 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej