<< powrót na stronę główną dziś jest: 23.07.2024 r.  
 


02.06.2007 - Iran wygrał w Mundialito
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji
08-07-2011

Nadzwyczajna sesję Rady Miejskiej w Dębicy odbędzie się 12 lipca 2011 r. o godz. 9.00 w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2.

Proponowany porządek obrad XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej :

I.           Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.           Podjęcie uchwał w sprawie:

 1.Uchwalenia Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym 

    dla Uczniów Zamieszkałych na Terenie Miasta Dębica.

2. Upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania     

    pn. ”Odtworzenie nawierzchni ulic w mieście Dębica”.

3. Wyrażenia zgody na przejęcie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości  

    Skarbu Państwa położonych w Dębicy.

4. Sprzedaży działki Nr 158/64 położonej przy ul. Cmentarnej w Dębicy stanowiącej 

    własność Gminy Miasta Dębica.

5.Sprzedaży nieruchomości przy ul. Królewskiej w Dębicy stanowiącej własność

   Gminy Miasta Dębica.

6. Sprzedaży działki Nr  393/4 położonej przy ul.  Króla Bolesława Chrobrego

    w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

7. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej Nr 94/10 położonej przy ul.  Słonecznej 
    w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

8. Sprzedaży działki Nr  480/1 położonej przy ul. Kościuszki w Dębicy obręb 1 na

    rzecz użytkowania wieczystego. 

9. Sprzedaży nieruchomości  położonej przy ul. Osiedlowej w Dębicy stanowiącej

    własność Gminy Miasta Dębica.

10. Sprzedaży nieruchomości tj. części działki ozn. Nr 261/16 w obrębie 1  położonej

      przy ul. Osiedlowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

11. Sprzedaży działki Nr 224/32 położonej przy ul. Mościckiego w Dębicy 

      stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

12. Sprzedaży Spółdzielni Mieszkaniowej w Dębicy z siedzibą przy ul. Kolejowej 29

      w Dębicy nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym.

13. Nabycia działek położonych w Dębicy przy ul. Polnej stanowiących własność

      osób fizycznych do zasobu nieruchomości Miasta Dębica.

14. Zamiany nieruchomości gruntowych położonych w mieście Dębica.

15. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.

16. Pozbawienia statusu pomnika przyrody.

17. Powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o  zgłoszonych

      kandydatach na ławników.

III.           Zamknięcie sesji. 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej