<< powrót na stronę główną dziś jest: 24.07.2024 r.  
 


08.03.2007 - Dzień Kobiet w Urzędzie Miejskim
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Razem łatwiej walczyć z problemami
30-03-2011

Grupa Lokalnego Wsparcia, działająca w ramach projektu Urbact II Together, podczas ostatniego spotkania omówiła pracę nad Lokalnym Planem Działania mającym się przyczynić do zmniejszenia różnic pomiędzy grupami społecznymi. Grupa ma wypracować działania, które przyczynią się do poprawy sytuacji społeczno – ekonomicznej Dębicy.

Grupę Lokalnego Wsparcia tworzą przedstawiciele samorządu, przedsiębiorcy, pracownicy instytucji socjalnych, kulturalnych, oświatowych, młodzież oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Projekt Urbact II polega na działaniach zmierzających do utworzenia społeczeństwa odpowiedzialnego zgodnie z wytycznymi Rady Europy. Jego realizacja polega na tworzeniu struktur partnerstwa lokalnego, jak również na wymianie dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami projektu. Dzięki uczestnictwu w projekcie miasto będzie mogło przeprowadzić cykl działań zmierzających do poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej w mieście (aktywizacja bezrobotnych, niwelowanie różnic społecznych, integracja osób niepełnosprawnych, wzrost poziomu życia, pomoc osobom z ubogich rodzin i inne). Na realizację projektu miasto otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakończy się w grudniu 2012 r. 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej