<< powrót na stronę główną dziś jest: 25.07.2024 r.  
 


08.09.2010 - Strefy ekonomiczne w dobrych praktykach
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Trzeci rok aktywności
16-07-2010

Już trzeci rok trwa realizacja projektu systemowego przygotowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pt. „Czas na aktywność w mieście Dębica”. Każdy rok realizacji tego projektu, to kolejne szkolenia, kursy i zdobywanie nowych umiejętności przez beneficjentów. Spora grupa z nich dzięki uczestnictwu w projekcie znalazła pracę.

Projekt jest realizowany od 2008 roku, zakończy w 2013. Środki na jego realizację pochodzą w zdecydowanej większości z Europejskiego Funduszu Społecznego. „Czas na aktywność w mieście Dębica”, to program przygotowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jego koordynatorem jest Marzena Socha, zastępca dyrektora MOPS.

- Już trzeci rok realizujemy ten projekt – mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Jego celem jest objęcie kompleksowym wsparciem ułatwiającym aktywną integrację społeczną bezrobotnych mieszkańców naszego miasta, którzy korzystają z pomocy opieki społecznej. Dzięki uczestnictwu w programie nasi podopieczni podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Przede wszystkim jednak przywracamy im nadzieję na lepsze jutro, odbudowujemy ich poczucie własnej wartości. Po pewnym czasie u osób bezrobotnych, które spotykają się z odmową zatrudnienia, to poczucie wartości własnej osoby jest bardzo niskie. Najchętniej zamknęliby się we własnych domach i nie wychodzili nigdzie. O szukaniu pracy w tym stanie psychicznym trudno nawet pomyśleć. Jest to jakby błędne koło. Staramy się pomóc uczestnikom projektu wyjść z tego koła.

Obecnie trwają zajęcia drugiej grupy w Klubie Integracji Społecznej. Uczestniczy w nich 15 osób. Prowadzone są również zajęcia z coachingu indywidualnego, w których bierze udział 45 osób. Celem coachingu jest budowanie aktywnej postawy, kształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych, rozwijanie samooceny i wiary w siebie. Osiem rodzin uzyskało wsparcie asystentów rodzinnych. Głównym celem spotkań rodziny z asystentem jest wyrównanie umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rodziny, przekazanie prawidłowych wzorców, podniesienie samooceny beneficjentów, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu wspólnie zdiagnozowanych problemów.

Zakończył się kurs podstaw obsługi komputera dla 20 osób. 23 osoby są w trakcie kursu pod nazwą „sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programów magazynowych”. 8 panów przez tydzień szkoliło się w obsłudze „wózków jezdniowych z napędem silnikowym”. Zakończył się również kurs opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych dla 11 pań. Swoje praktyki przyszłe opiekunki odbywały w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy oraz Domu Pomocy Społecznej na Wolicy.

- Poszerzyliśmy znacznie ofertę o szkolenia zawodowe, finansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnianiem wykształcenia ogólnego. Ponadto uczestnicy projektu objęci są pomocą psychologiczną, pedagogiczną, prawną, poradnictwem zawodowym, terapią uzależnień. Zapewniamy opiekę nad dziećmi w trakcie trwania zajęć. Przez kontrakty socjalne chcieliśmy zmobilizować uczestników do aktywności, uczestnictwa w zajęciach, skorzystania z oferowanych szkoleń, kursów, dokształcania i w perspektywie do zmiany swojego dotychczasowego życia – mówi Marzena Socha. – Mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że nam się to udaje. (aj)


Fot. Andrzej Janiec 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej