<< powrót na stronę główną dziś jest: 13.07.2024 r.  
 


15.06.2009 - „Pajace” trzynastki się nie boją
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Warsztaty utworzyły nowe pracownie
15-01-2010

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębicy i Bobrowej Woli działające przy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”, odpowiadając na oczekiwania środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, poszerzyły swoje placówki tworząc nowe pracownie

Umożliwiło to objęcie prowadzoną rehabilitacją społeczną i zawodową kolejne 10 osób. W chwili obecnej w zajęciach warsztatowych w obu placówkach uczestniczy łącznie 75 osób niepełnosprawnych. W dębickiej placówce utworzono pracownię, multimedialno – komputerową, której zadaniem będzie kształtowanie umiejętności uczestników w zakresie korzystania z multimediów, jako źródła informacji oraz dokumentowania życia placówki.

Ambicją opiekunów jest też wyzwalanie ekspresji twórczej i rozwijanie wyobraźni podopiecznych oraz tworzenie warunków dających możliwość odreagowania ich przeżyć i odczuć w różnych sytuacjach życiowych.

Otwarta w Bobrowej Woli pracownia rozwoju zainteresowań i umiejętności społecznych ma na celu podnoszenie samodzielności uczestników i ich zaradności życiowej oraz satysfakcji z wykorzystania własnej pracy i możliwości tworzenia dla celów artystycznych, użytkowych i zawodowych.

Poprzez swoją działalność Stowarzyszenie „Radość” ukazuje społeczności lokalnej środowisko niepełnosprawnych, jako osób aktywnych i zaangażowanych i realizujących się w wielu dziedzinach życia.

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej