<< powrót na stronę główną dziś jest: 22.06.2024 r.  
 


03.06.2013 - Premiera książki pt. „Nieustraszone” autorstwa dębickich Amazonek + foto
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Dożywianie dla tysięcy
05-01-2010

Od 2006 roku realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy program pt. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest wieloletni, gdyż będzie realizowany jeszcze do 2013 roku. W Dębicy korzysta z niego około 2300 osób.

Celem programu, który finansowany jest w dużej części z pieniędzy budżetu państwa, jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia. Chodzi w nim również o długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu życia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach i rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

Dębicki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje pomocą w zakresie dożywiania dzieci do lat 7 w przedszkolach, dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych i osoby dorosłe. Te ostatnie osoby otrzymują posiłki w miejskich barach, Środowiskowym Domu Samopomocy, Domu Dziennego Pobytu, Domu Seniora i Domu dla Bezdomnych Mężczyzn.

W okresie wakacyjnym i przerw w nauce dzieci i młodzież oraz ich rodziny otrzymują świadczenia finansowe.

Warto przy tym dodać, że kilkakrotnie w roku Dębica otrzymuje pomoc rzeczową w postaci żywności z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie. Rozdzielaniem tych darów przeznaczonych dla najuboższych mieszkańców naszego miasta, zajmuje się również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram”. (aj) 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej