<< powrót na stronę główną dziś jest: 25.07.2024 r.  
 


26.05.2009 - Ogólnopolska „Złota Para”
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Informacja dla właścicieli i zarządców nieruchomości dotycząca czynszów
23-07-2009

Urząd Miejski w Dębicy informuje o terminach przekazania danych dotyczących czynszów.

Urząd Miejski w Dębicy w związku z art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz  art. 186 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jej części (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1873) zarządcy nieruchomości przekazują urzędowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego w terminie:

 

                     1)    za pierwsze półrocze – do końca lipca danego roku

                     2)    za drugie półrocze – do końca stycznia roku następnego.

 

Niepubliczny zasób mieszkaniowy stanowią lokale mieszkalne, które nie wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy, nie stanowią własności innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.

 

Powyższe dane przekazywać należy drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 lub drogą elektroniczną na adres umdebica@um.debica.pl, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wspomnianego rozporządzenia, który można pobrać tutaj. 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej