<< powrót na stronę główną dziś jest: 25.07.2024 r.  
 


02.06.2007 - Iran wygrał w Mundialito
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Miasto złożyło wniosek na przebudowę Morsów
23-03-2009

Miasto złożyło 19 marca br. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i modernizacja Domu Kultury „Mors” dla potrzeb programu „Europa Miast”, rozwoju kultury i promocji przedsiębiorczości – etap I”. Wniosek ma być dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013; Oś priorytetowa 6: Turystyka i kultura.

- Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury „Mors” oraz modernizacja węzła sanitarnego związana z dostosowaniem do dla potrzeb osób niepełnosprawnych – mówi Wiesław Stanaszek, naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego. - Całkowita wartość projektu wynosi 8 357 205,13 złotych. Miasto wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 3 000 000,00 złotych. Unowocześnienie obiektu Domu Kultury „Mors” w zakładanym w projekcie zakresie, pozwoli na stworzenie nowej jakości oferty kulturalnej, poprawę komfortu widzów i zwiększenie ilości korzystających z jego oferty.

           Wielofunkcyjność wyremontowanej sali widowiskowej pozwoli realizować przedsięwzięcia o charakterze promocyjno - edukacyjnym w regionie oraz zwiększy aktywność kulturalną społeczności lokalnej i regionu również na arenie międzynarodowej. Możliwe będzie organizowanie przedsięwzięć o międzynarodowym charakterze ( seminaria informacyjno-edukacyjne, wielostronne spotkania , organizacja targów, w tym targów pracy i wystaw, festiwali muzycznych), a to z kolei stworzy mieszkańcom dodatkowe możliwości zaprezentowania  swoich umiejętności artystycznych, rozwój współpracy kulturalnej, turystycznej oraz ekonomicznej. Jest to szczególnie ważne ze względu na aktywne uczestnictwo miasta Dębicy w programie „Europa Miast”, w którym przewiduje się bezpośrednią współpracę społeczności z 27 miast  Unii Europejskiej.

- Przewidujemy, że wyniki pierwszego etapu oceny formalnej będą znane pod koniec  trzeciego kwartału 2009 r. – mówi Stanaszek. 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej