<< powrót na stronę główną dziś jest: 26.05.2024 r.  
 


13.11.2008 - Historia garnizonu dębickiego
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Stanąć na własnych nogach
19-01-2009

Zakończył się pierwszy etap realizacji programu „Czas na aktywność w mieście Dębica”. Przygotowany przez Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej program przyniósł bardzo wymierne efekty. I choć nie mogą one na razie szokować liczbą zatrudnionych osób, w społecznym wymiarze program spełnił oczekiwania uczestników oraz jego twórców.

Od 2 lat Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działania mające na celu aktywizację zawodową swoich podopiecznych, szczególnie osób długotrwale bezrobotnych. Jeszcze do niedawna te działania prowadzone były przez Klub Integracji Społecznej z własnych środków MOPS. Od ubiegłego roku dzięki wsparciu programu pieniędzmi z Unii Europejskiej można było znacznie poszerzyć zakres tych działań i objąć nimi większą grupę ludzi. I etap realizacji programu rozpoczął się w kwietniu i zakończył w grudniu.

W realizacji programu „Czas na aktywność w mieście Dębica” wzięło udział 70 osób, mieszkańców Dębicy. Były to w zdecydowanej większości kobiety z niskim wykształceniem i od dawna pozostające bez pracy. Wydawać by się mogło dziwne, że kobiety uczestniczyły przede wszystkim w tym programie. Marzena Socha, kierownik Klubu Integracji Społecznej uważa jednak, że panie mają większą wolę wydobycia się z długotrwałego bezrobocia i są odważniejsze w podejmowaniu życiowych wyzwań.

Osoby długotrwale bezrobotne, uczestnicy programu, nie dość, że mieli niskie poczucie własnej wartości, to jeszcze ogromne kłopoty w poruszaniu się na dynamicznym rynku pracy. Ludzie ci wielokrotnie próbowali już znaleźć pracę. Szukali jej w zakładach pracy, firmach, przedsiębiorstwach. Spotykali się z odmową: mieli zbyt niskie kwalifikacje, nie umieli odpowiednio zaprezentować swoich umiejętności. Z czasem coraz trudniej było im podejmować kolejne próby, zniechęcali się. Tracili wiarę i nadzieję. Dopiero rozmowy z psychologiem i pracownikami MOPS przekonały ich, że warto podjąć jeszcze jedną próbę stanięcia na własnych nogach.

- Głównym celem naszego projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Dębica – wyjaśnia Marzena Socha, kierownik Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach tego projektu realizowano następujące działania: poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne, pedagogiczne, terapeutyczne. Organizowano kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz zajęcia szkolne w ramach uzupełnienia wykształcenia ogólnego na poziomie ponadgimnazjalnym. Dla kobiet mających dzieci organizowano w tym czasie opiekę nad ich pociechami.

W ramach kursów i szkoleń uczestnicy programu zapoznali się z podstawową obsługą komputera, gospodarką magazynową oraz zawodem sprzedawcy i obsługą kasy fiskalnej. Mogli zdobyć umiejętności w zawodach: kucharz, fryzjer, stylistka paznokci. Florystyka, opiekunka osób starszych i dzieci. Mogli również rozpocząć naukę języka angielskiego oraz odbyć kurs prawa jazdy kategorii B.

Nowe kwalifikacje i umiejętności oraz pozytywne nastawienie do kolejnych prób przy poszukiwaniu pracy sprawiły, że 10 osób, które uczestniczyły w realizacji programu znalazło zatrudnienie. Inne też mają taką szansę. Najważniejsze, że uwierzyły, iż nie są skazane do końca życia na bezrobocie i beznadzieję.

Realizacja programu „Czas na aktywność w mieście Dębica” w ubiegłym roku kosztowała 381 tysięcy, z czego 40 tysięcy złotych wkładu własnego MOPS. W tym roku program jest realizowany z kolejnymi uczestnikami i będzie on kosztował 516 tysięcy złotych (54 tysiące wkładu własnego). Według założeń program będzie funkcjonował do 2013 roku.

- Takie programy obrazują zmianę w nastawieniu ośrodków pomocy społecznej. Nadal pomagamy ludziom w trudnych sytuacjach życiowych, ale staramy się obecnie wyposażyć ich w odpowiednie narzędzia, aby mogli stanąć na własnych nogach. Podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie nowych umiejętności itp. jest to przysłowiową wędką, którą dostają nasi podopieczni. Łatwiej im teraz będzie dać sobie radę w życiu: znaleźć pracę, nie załamywać się przejściowymi kłopotami. Uwierzyć, że mogą jeszcze wiele zrobić ze swoim życiem, zmienić je i wyjść na prostą – mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.(aj)


Fot. Andrzej Janiec


Zdjęcia zostały wykonane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej czasie spotkania podsumowującego realizację programu „Czas na aktywność w mieście Dębica” w roku ubiegłym. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy programu oraz jego realizatorzy

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej