<< powrót na stronę główną dziś jest: 23.07.2024 r.  
 


28.04.2010 - Uroczystości patriotyczne na Górze Śmierci
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miejskiej w Dębicy
22-10-2008

Dębiccy radni miejscy obradować będą 28 października 2008 r. od godz. 12, w sali nr 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2.

Proponowany porządek obrad :

1.        Otwarcie sesji.

2.        Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.        Przedstawienie porządku obrad i wniosków dotyczących jego zmiany.

4.        Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 

 1. Uchwalenia Statutu Gminy Miasta Dębica. 
 2. Współpracy z miastami Drohobycz (Ukraina), Winniki (Ukraina), Gurjaani (Gruzja).
 3. Określenia stawek podatku od nieruchomości.
 4. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 5. Udzielenia dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 6. Przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Dębica na lata 2008 – 2012 oraz zasad polityki czynszowej.
 7. Wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego celem realizacji wspólnej polityki transportowej dotyczącej komunikacji miejskiej jako zadania własnego gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (z Gminą Czarna i Gminą Żyraków).
 8. Wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego celem realizacji wspólnej polityki transportowej dotyczącej komunikacji miejskiej jako zadania własnego gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego   (z Gminą Dębica i Gminą Pilzno).
 9. Zbycia nieruchomości w drodze darowizny.
 10. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.
 11. Wyrażenia zgody na zmianę treści Uchwały Nr XL/554/06 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Dębica a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie w sprawie wspólnej realizacji zadań oraz Uchwały Nr XLI/570/06 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 września 2006 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą miasta Dębica a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie w sprawie wspólnej realizacji zadań.
 12. Wyrażenia zgody na zmianę Uchwały Nr X/98/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Dębica a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie w sprawie wspólnej realizacji zadań.
 13. Zmiany Uchwały Nr XXVIII/513/06 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

5.       Informacja nt. „Współpraca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej z władzami Miasta i organizacjami pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem powołania Towarzystwa Budownictwa Społecznego”.

6.       Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2007 r.

7.      Informacja z realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXII sesji Rady          Miejskiej w Dębicy. 

8.       Wnioski Komisji oraz wnioski i interpelacje radnych.

9.       Zapytania i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie sesji.                   

 

Terminy posiedzeń Komisji przed XXIII sesją Rady Miejskiej w Dębicy:

21.10.2008 r. Komisja Sportu                                              godz. 13.00

21.10.2008 r. Komisja Kultury                                              godz. 14.00

22.10.2008 r. Komisja Rewizyjna                                        godz.   9.00

23.10.2008 r. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej        godz. 13.00

23.10.2008 r. Komisja oświaty                                            godz. 13.00

24.10.2008 r. Komisja Budżety, Handlu i Usług                  godz. 12.00

24.10.2008 r. Komisja Infrastruktury                                    godz. 13.00

24.10.2008 r. Komisja Prawno - Organizacyjna                  godz. 14.00  
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej