<< powrót na stronę główną dziś jest: 23.07.2024 r.  
 


15.10.2013 - VII edycja Jarmarków Twórczości Ludowej Rzemiosła i Rękodzieła oraz „Dembickiej Giełdy Staroci” w Dębicy – fotoreportaż.
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Mieszkania socjalne przy ulicy Mościckiego
21-10-2008

Dębica otrzymała bezzwrotną dotację w wysokości 274 tys. z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu wsparcia finansowego - Fundusz Dopłat. Dotacja ta to około 20 procent wartości inwestycji, jakie związane były z budową mieszkań socjalnych przy ul. Mościckiego.

Z Funduszu, można realizować przedsięwzięcia polegające na tworzeniu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Głównym celem programu jest zwiększenie zasobu lokali służących zaspokojeniu potrzeb osób najuboższych.

- W ramach przedsięwzięcia, powstały dwa budynki socjalne – 12 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 533,64 m kwadratowych - mówi Wiesław Stanaszek, Naczelnmik Wydziału Planowania Strategicznego Urzędu Miejskiego w Dębicy. - Aby miasto mogło skorzystać z dotacji musiała spełnić kilka warunków, określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 (Dz. U. nr 251 poz. 1841), miedzy innymi zaangażowanie środków własnych nie mogło być mniejsze niż 80 procent przewidywanych kosztów przedsięwzięcia.

 

Obowiązkiem inwestora jest rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia. Wydział Planowania Strategicznego przewiduje, że rozliczenie finansowe zostanie przesłane 21 października 2008 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Powyższe działania dotyczą Programu dla Dębicy:

  • Zabezpieczenie w budżecie miasta niezbędnych środków na pokrycie tzw. wkładu własnego w projekty dotowane


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej