<< powrót na stronę główną dziś jest: 23.07.2024 r.  
 


16.12.2013 - Fotoreportaż z inauguracja Jarmarku Bożonarodzeniowego 14.12.2013r.
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Powstanie centrum edukacyjno - sportowe
21-10-2008

Miasto złożyło 17 października 2008 roku wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno – sportowym na osiedlu Kępa w Dębicy”, który ma być dofinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013.

Celem nadrzędnym osi priorytetowej 5 jest: „Tworzenie warunków dla  rozwoju kapitału społecznego poprzez  inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację”.

Przedmiotem projektu jest budowa Centrum edukacyjno - sportowego, w którym będą się mieściły siedziby Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy oraz kilka placówek kształcenia zawodowego wraz z obiektem sportowym (salą gimnastyczną).

 Całkowita wartość projektu wynosi 13 621 379,37 złotych. Miasto wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 5 000 000,00 złotych, co stanowi 36,71% całkowitych kosztów projektu.

Zakłada się, że w budynku Centrum Edukacyjno - Sportowego naukę będzie pobierać 400 osób (173 z terenów wiejskich - 43,25%), w tym: 160 uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 (w tym 30 z terenów wiejskich - 18,75%) i słuchaczy szkół policealnych.

Projekt w istotnym zakresie wpłynie na rozwój kierunków kształcenia w zawodach deficytowych.  W Centrum Edukacyjno – Sportowym (oprócz Szkoły Podstawowej nr 10) będą miały swoją siedzibę: Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki oraz Niepubliczne Policealne Studium Służb Społecznych, Policealne Studium Pracowników Ochrony i Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe wchodzące w skład Zespołu Niepublicznych Szkół Policealnych w Dębicy. Łącznie naukę deficytowych zawodów będzie pobierać 240 osób w ramach 10 oddziałów (w 2010 roku), a docelowo 288 osób w 12 oddziałach (od 2014 roku).

W budynku Centrum Edukacyjno – Sportowego będą się odbywały zajęcia dydaktyczne prowadzone w trybie dziennym (dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10) oraz wieczorowym i weekendowym (dla słuchaczy szkół pomaturalnych).

Dzięki realizacji projektu, mieszkańcy osiedla Kępa zyskają budynek wielofunkcyjny, który będzie zaspokajał nie tylko ich potrzeby oświatowe, ale również sportowe i kulturalne.

Pracownicy Wydziału Planowania Strategicznego Urzędu Miejskiego przewidują, że wyniki pierwszego etapu oceny formalnej będą znane pod koniec roku 2008. 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej