<< powrót na stronę główną dziś jest: 24.07.2024 r.  
 


02.03.2011 - Będą pieniądze na usuwanie skutków powodzi
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Zagrali na ludową nutę
05-05-2008

IX Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych odbyły się 2 maja br. w Dębicy w muszli koncertowej na ul. Brzegowej, przy DK "Mors". Festiwal cieszył się sporym zainteresowaniem zarówno wykonawców, jak i wśród publiczności. Na scenie zaprezentowało się 30 zespołów i solistów.

- Celem konfrontacji była prezentacja i pielęgnacja tradycji ludowej pieśni i muzyki z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wykonania  – mówi Elżbieta Kęsik, dyrektor MOK w Dębicy. – To także zapoznanie się z wartościami folkloru z różnych rejonów Polski, popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru.

Jurorzy, Andrzej Radzik (przewodniczący), Edward Wodzień i Marta Fortuna, oceniając uczestników konfrontacji zwracali uwagę na zachowanie lokalnej gwary, tradycyjnego ubioru, składu kapeli właściwych dla własnego regionu. Jury po obejrzeniu i wysłuchaniu propozycji konkursowych postanowiło przyznać W kategorii zespół śpiewaczy z towarzyszeniem instrumentów muzycznych: pierwsze miejsce zajęli „Tyczyniacy” z Tyczyna, drugie „Kumoszki” z Rzeszowa. Jurorzy przyznali w tej kategorii wyróżnienie dla „Młodych Lubatowian” z Iwonicza Zdroju

W kategorii kapela ludowa I miejsce zajęła „Kapela Ludowa Władysława Pogody” z Kolbuszowej. Drugie miejsce zajęła „Kapela Ludowa Wójta Tycznera” z Tyczyna, zaś trzecie równorzędne kapele ludowe „Raniżówianie” z  Raniżowa i „Brzostowianie” z Brzostka. Wyróżnienie otrzymały „Trzcinicoki” z Trzcinicy i „Pogórzanie” z Jastrzębi. W kategorii zespół śpiewaczy bez towarzyszenia instrumentów muzycznych: I miejsce zajęła męska grupa śpiewacza „Pogórzanie” z Jastrzębi, drugie żeńska grupa śpiewacza „Pogórzanki” z Jastrzębi, zaś trzecie zespół śpiewaczy „Mazurzanie” z Raniżowa.

W kategorii soliści: I miejsce: solista, instrumentalista Andrzej Jędryczka z Trzcinicy, drugie miejsce zajęła solistka Justyna Zając z Iwonicza Zdroju a trzecie solista instrumentalista Eugeniusz Kopera z Trzcinicy.  Wyróżnienie: dla pary tanecznej z zespołu „Lubatowianie” z Iwonicza Zdroju. Wszystkie uczestniczące w imprezie zespoły otrzymały pamiątkowy dyplom.

Nagrody burmistrza Dębicy otrzymali kapela ludowa „Dębiczanie” oraz Kazimierz Kantor, najstarszy instrumentalista z Dębicy.


Fot. Tomasz Rowiński 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej