<< powrót na stronę główną dziś jest: 14.04.2024 r.  
 


27.09.2010 - Przedszkolaki w straży i u burmistrza
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Program „Aktywny klub seniora”
18-09-2014

W ramach programu ,,Aktywny klub seniora” dofinansowanego z budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy, w miesiącu lipcu 32-óch seniorów spotkało się z trenerem kontaktów interpersonalnych.

„Praca trenera z uczestnikami programu polegała na pomocy udzielonej w budowaniu pozytywnych i korzystnych relacji społecznych, polepszeniu kontaktów interpersonalnych, pobudzaniu aktywności społecznej, pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych. Tematyką spotkań indywidualnych było kształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych niezbędnych do podejmowania ról społecznych  i zawodowych” – mówi Marzena Socha, zastępca dyrektora MOPS w Dębicy.

W ramach zajęć odbywały się ćwiczenia aktywizujące  w zakresie umiejętności rozmowy, budowanie aktywnej postawy rozwijania umiejętności docenienia siebie i budowania wiary  w swoje możliwości, rozwijania poczucia własnej wartości i wsparcie psychiczne. Seniorzy uczyli się radzenia sobie z emocjami oraz pozytywnego myślenia.

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej