<< powrót na stronę główną dziś jest: 24.07.2024 r.  
 


26.11.2012 - „Narkomania i Miłość” w DK Kosmos + foto
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości powstanie w Dębicy
18-02-2014

17 lutego w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie władz miasta i przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego podczas którego nastąpiło podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia w Dębicy Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości . Celem Centrum będzie wspieranie i promowanie współpracy nauki z biznesem.

W spotkaniu  wzięli udział przedstawiciele władz miasta : burmistrz Paweł Wolicki, wiceburmistrz Mariusz Trojan, przewodniczący rady Miejskiej Stanisław Leski. Uniwersytet Ekonomiczny reprezentowali: rektor UEK prof. dr hab. Andrzej Chochół, pełnomocnik  rektora zamiejscowego ośrodka UEK  prof. dr hab.  Andrzej Szromnik, kanclerz UEK Mirosław Chechelski oraz Jolanta Paździor - Hales.  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – Wydział Edukacji  reprezentował Waldemar Szumny. W spotkaniu uczestniczyli także parlamentarzyści: senator Zdzisław Pupa oraz poseł Jan Warzecha.
Inicjatywa utworzenia Centrum Innowacji i  Przedsiębiorczości  wyłoniła się w wyniku rozmów prowadzonych z władzami UEK przez burmistrza Pawła Wolickiego, który zaprosił do współdziałania w tym projekcie przedstawicieli  Uniwersytetu Ekonomicznego.   
„ Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasze starania zaowocowały podpisaniem porozumienia z Uniwersytetem Ekonomicznym o utworzeniu centrum Innowacji i Przedsiębiorczości. Rozmowy na ten temat z władzami uczelni trwały od ubiegłego roku. W tej współpracy widzimy potencjał i szanse rozwoju dla dębickich firm” – powiedział burmistrz Paweł Wolicki.

Centrum zlokalizowane zostanie na terenie uczelni w budynkach przy ul. Kościuszki w Dębicy. Środki na jego utworzenie mają pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W ramach zainicjowanego współdziałania partnerzy będą wspierali  działania i dążyli do wykorzystania potencjału jaki stworzy współpraca samorządu lokalnego, uczelni wyższej i biznesu.  

Jednym z elementów zainicjowanej współpracy będzie utworzenie Ośrodka Doradczo- Szkoleniowego dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw z zapleczem naukowo-badawczym Wydziałów UEK, który będzie m.in. wspierał proces tworzenia firm, kreował postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży i studentów, świadczył doradztwo w takich obszarach biznesowych jak zarządzanie, rozwój firmy, finanse, marketing, prawo gospodarcze itp. „Mamy ośrodek dydaktyczny i chcemy aby się tutaj dalej rozwijał, wspomagał firmy obecnie istniejące i jednocześnie prowadził działalność badawczą i dydaktyczną – powiedział podczas spotkania dr Lesław Piecuch z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Drugą wspólna inicjatywą władz miasta i uczelni jest utworzenie Centrum Współpracy Przemysłowej w ramach którego będzie działało Laboratorium Badawcze Jakości i Bezpieczeństwa Towarów, na potrzeby lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw, z zapleczem naukowym Wydziału Towaroznawstwa UEK. Do zadań tego Centrum należeć będzie również m.in. rozwijanie sieci kontaktów między światem nauki i biznesu, upowszechnianie osiągnięć naukowych, doradztwo, szkolenia, identyfikacja potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych  oraz współpraca z inwestorami ryzyka oraz pozostałymi typami ośrodków innowacji i przedsiębiorczości.

Trzecim sektorem działalności w ramach Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości będzie powołanie Centrum Przedsiębiorstw Rodzinnych którego celem będzie działalność doradcza dla firm rodzinnych, działalność szkoleniowa dla pracowników firm rodzinnych oraz działalność badawcza w odniesieniu do firm rodzinnych.

Ważnym elementem współpracy będzie także utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, który będzie wspierał nowopowstające firmy, asystował przy zakładaniu firm m.in. przez studentów, absolwentów i pracowników naukowych. Zadaniem Inkubatora Przedsiębiorczości będzie także organizacja praktyk i staży w lokalnych innowacyjnych przedsiębiorstwach. 

Uczelnia będzie intensywnie prowadzić nadal zarówno działalność dydaktyczną jak i naukową. „ W Dębicy zamierzamy prowadzić nabór na nowy kierunek studiów : gospodarka przestrzenna ze specjalnością planowanie z inżynierią przestrzenną. Kierunek ten w Krakowie okazał się hitem. Mieliśmy jedenastu chętnych na jedno miejsce” – powiedział podczas spotkania prof. Andrzej Szromik.  „Chcemy także nawiązać ścisłą współpracę z różnymi organizacjami m.in. Dębickim Klubem Biznesu, Dębickim Parkiem Przemysłowym oraz Cechem Rzemiosł Różnych”-  dodaje prof. Andrzej Szromik.

Potencjał Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i jego znaczenie podkreślił podczas spotkania także rektor prof. dr hab. Andrzej Chochół: „Mamy 4 wydziały i największy uniwersytet w Europie Środkowo-Wschodniej. Kształci się u nas 20 tysięcy studentów, mamy 1,5 tys. pracowników”.

We wsparcie tworzenia Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości włączy się także Urząd Marszałkowski z którego mają pochodzić fundusze na jego uruchomienie. „To jest istotne wydarzenie dla województwa i wpisuje się dobrze w politykę rozwoju  naszego regionu” -powiedział Waldemar Szumny z Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej