<< powrót na stronę główną dziś jest: 26.02.2024 r.  
 


16.06.2010 - Popołudnie w Muzeum Regionalnym
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Gmina Miasto Dębica Spadkobiercą + foto
31-10-2012

Na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 03.03.2009r. sygn. akt: I Ns 535/08 Miasto Gmina Dębica otrzymało, w drodze dziedziczenia ustawowego, spadek po zmarłym Franciszku Woźnym ur. 09.09.1917r. ostatnio zamieszkałym w Dębicy, ul. Polna 24.

Kodeks cywilny ujmuje krąg spadkobierców ustawowych wąsko, zaliczając do tej grupy małżonka, zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwo i zstępnych rodzeństwa. W przypadku braku małżonka oraz powołanych do dziedziczenia krewnych na mocy 935 § 3 k.c. spadkobiercą ustawowym zostaje gmina ostatniego miejsca zamieszkania lub Skarb Państwa.

 

Pan Franciszek Woźny zmarł  w dniu 05.03.2004r. bezpotomnie, nie zostawiając po sobie żadnych innych spadkobierców.  W związku z powyższym Gmina Miasto Dębica z mocy prawa, odziedziczyła po zmarłym spadek a w nim:  nieruchomości  położone  w:  Dębicy, Broniszowie gm. Wielopole Skrzyńskie oraz Łączkach Kucharskich gm. Ropczyce.

Został on pochowany na cmentarzu komunalnym w Dębicy ul. Wielopolska, w miejscu spoczynku jego zmarłych wcześniej dwóch sióstr. W miejscu pochówku Pana Woźnego Miasto Dębica własnym staraniem i na koszt własny wykonała nagrobek  wraz z pamiątkową tablicą.

 MR 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej