<< powrót na stronę główną dziś jest: 4.06.2023 r.  
 


07.12.2010 - Integracyjne śpiewanie
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

O przemocy w rodzinie
30-11-2011

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy zrealizowały wspólnie cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pieniądze na to przedsięwzięcie stowarzyszenie „Ad Astram” pozyskało z konkursu ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Szkolenie zaplanowano dla 60 osób, ale duże zainteresowanie jego tematyką sprawiło, że przyjęto zgłoszenia dodatkowych osób. Przez trzy dni w wykładach i zajęciach, które odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy przy ulicy Akademickiej, wzięło udział prawie 70 osób. Byli to zatrudnieni na terenie Dębicy oraz powiatu dębickiego: kuratorzy sądowi z Sądu Rejonowego, policjanci z Komendy Powiatowej Policji, pracownicy służby zdrowia ze Szpitala Powiatowego w Dębicy i Szpitala Psychiatrycznego w Straszęcinie.

Bez wątpienia tak duże zainteresowanie sprawiła tematyka szkolenia. Głównymi zagadnieniami poruszanymi w jego czasie były: przemoc, jej rodzaje, przyczyny i skutki, przejawy przemocy, rodzina dysfunkcyjna, dziecko ofiarą przemocy, alkoholizm, przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

- Pomysł zorganizowania szkolenia wynika z potrzeby realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i konieczności koordynacji wszystkich służb pracujących na co dzień w zagrożonych przemocą rodzinach i środowiskach – mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej