<< powrót na stronę główną dziś jest: 22.06.2024 r.  
 


19.06.2009 - Wodociągi Dębickie – wiarygodną firmą Podkarpacia
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Dzień Weterana w magistracie
01-09-2010

Uroczyście świętowali dębiccy weterani wojenni swój dzień. Spotkanie zorganizowano w przeddzień wybuchu 1 września II wojny światowej. Jego organizatorem było koło miejskie w Dębicy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Prezesem koła jest Helena Wątróbska.

Dzień Weterana został ustanowiony przez Sejm RP w 1997 roku. Ustalono, że jest to święto obrońców Ojczyzny, w którym wspomina się również poległych na wszystkich polach bitew o wolną Polskę. Jego data nieprzypadkowo zbiega się z 1 września. II wojna światowa przyniosła wiele Polsce wiele ofiar.

Pamięć poległych w czasie II wojny światowej dębiczan obrońców Ojczyzny uczcili weterani oraz władze miasta składając w przeddzień uroczystości w magistracie kwiaty przy pomniku AK na cmentarzu wojennym przy ulicy Cmentarnej. Uczestniczyli także w mszy św. w ich intencji w kościele Św. Jadwigi.

W spotkaniu w magistracie uczestniczyło kilkudziesięciu weteranów i członków ich rodzin. Środowisko 5 psk AK w Dębicy reprezentowała Izabela Podhalańska, koło miejskie Związku Inwalidów Wojennych RP w Dębicy – Edward Czernia. Dopisali również zaproszeni goście: burmistrz Mariusz Szewczyk, jego zastępca Andrzej Reguła, przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kamiński, wójt gminy Dębica Stanisław Rokosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Elżbieta Kęsik, dyrektor Muzeum Regionalnego Jacek Dymitrowski, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej Stanisław Świerk.

Ten ostatni za wieloletnią współpracę z dębickimi kombatantami otrzymał od Heleny Wątróbskiej honorową odznakę Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Czesława Dratewska oraz Stanisław Wiktor, kierownik kapeli Miejskiego Zespołu Pieśni i Tańca Igloopolanie działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury otrzymali specjalne podziękowania za uświetnianie uroczystości kombatanckich oprawą muzyczną.

Obecny na spotkaniu w Dębicy przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego ZK RP i BWP w Rzeszowie wręczył Helenie Wątróbskiej specjalne podziękowanie za pracę na rzecz dębickich kombatantów. Czworo innych członków koła miejskiego otrzymało listy gratulacyjne z okazji ukończenia 85 roku życia. Niestety, z powodu stanu zdrowia nie mogli przybyć na uroczystość.

Dwoje młodych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Kultury Klaudia Majdasz i Sylwester Duda zaśpiewali kilka pieśni i piosenek patriotycznych.

Jak nam powiedziała Małgorzata Kędzior dębiccy kombatanci często korzystają z różnych form pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. – Ze względu na swój stan zdrowia wypożyczają sprzęt z naszej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych oraz korzystają a pomocy w formie usług opiekuńczych. Przeprowadzamy wywiady i opiniujemy ich wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kombatantów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. Nasi pracownicy socjalni pomagają im w wielu trudnych sytuacjach życiowych. Muszę powiedzieć, że wspaniałym ambasadorem interesów dębickich kombatantów i ich rodzin jest pani Helena Wątróbska. Często przychodzi do MOPS z problemami i wspólnie staramy się je rozwiązywać i pomagać w miarę naszych możliwości weteranom i ich rodzinom. (aj)

 


Fot. Andrzej Janiec


Fot. Tomasz Rowiński

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej