<< powrót na stronę główną dziś jest: 24.07.2024 r.  
 


04.06.2007 - "Kopernik" kuźnią wiedzy
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Klucz do zamkniętych drzwi
18-12-2009

Zakończył się kolejny etap realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Dębica”. Projekt jest realizowany od 2008 roku, zakończy się w 2013. Środki na jego realizację pochodzą w lwiej części z Europejskiego Funduszu Społecznego. Efekty programu „Czas na aktywność w mieście Dębica” są bardzo wymierne: 23 osoby znalazły już zatrudnienie. Inne zwiększyły swoje szanse na znalezienie pracy i jest nadzieja, że znajdą ją w niedługim czasie.

„Czas na aktywność w mieście Dębica”, to program przygotowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jego koordynatorem jest Marzena Socha, zastępca dyrektora MOPS.

- Już drugi rok realizujemy ten projekt – mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Jego celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców naszego miasta. Dzięki uczestnictwu w programie nasi podopieczni podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Nie tylko jednak, gdyż przede wszystkim przywracamy im nadzieję na lepsze jutro, odbudowujemy ich poczucie własnej wartości. Po pewnym czasie u osób bezrobotnych, które spotykają się z odmową zatrudnienia, to poczucie wartości własnej osoby jest bardzo niskie. Najchętniej zamknęliby się we własnych domach i nie wychodzili nigdzie. O szukaniu pracy w tym stanie psychicznym trudno nawet pomyśleć. W ubiegłym roku uczestniczyło w realizacji projektu 56 osób, w tym już 82.

Marzena Socha w czasie konferencji podsumowującej zakończenie drugiego etapu realizacji projektu powiedział, że osoby w nim uczestniczące znalazły się „przed zamkniętymi drzwiami”. – Trzeba znaleźć sposób, aby otworzyć te drzwi i wejść do innego życia. Chcemy wam w tym pomóc.

W konferencji, która odbyła się w czwartek, 17 grudnia, uczestniczyli niemal wszyscy beneficjenci programu. Byli także przedstawiciele władz miasta oraz zaproszeni goście. W swoim słowie wstępnym burmistrz Paweł Wolicki z ogromnym zadowoleniem podkreślał, że program przynosi efekty w postaci znalezienia zatrudnienia przez jego uczestników. – Mam nadzieję, że liczba ludzi, którzy w wyniku programu znajdują pracę będzie się stale zwiększała – powiedział.

W tym roku w programie miało uczestniczyć 70 osób. Jednak już w połowie roku 12 osób podjęło zatrudnienie i MOPS musiał dokonać ponownego naboru z listy rezerwowej. W ten sposób projekt zakończyły 82 osoby. Z każdą z tych osób został zawarty kontrakt socjalny zawierający obowiązki beneficjentów programu oraz organizatorów. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 516 tysięcy złotych, w tym z budżetu MOPS przeznaczono 54 tysiące złotych.

- Poszerzyliśmy znacznie ofertę o szkolenia zawodowe, finansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnianiem wykształcenia ogólnego. Ponadto uczestnicy projektu objęci byli pomocą psychologiczną, pedagogiczną, prawną, poradnictwem zawodowym. Zapewnialiśmy również opiekę nad dziećmi w trakcie trwania zajęć. Przez kontrakty socjalne chcieliśmy zmobilizować uczestników do aktywności, uczestnictwa w zajęciach, skorzystania z oferowanych szkoleń, kursów, dokształcania i w perspektywie do zmiany swojego dotychczasowego życia – mówi Marzena Socha. – Mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że nam się to udało.

Beneficjenci projektu otrzymali klucze do zamkniętych drzwi. Czy je otworzą i czy zmienią swoje życie zależy teraz w dużym stopniu od nich samych. (aj)

Na zdjęciach konferencja podsumowująca drugi rok funkcjonowania programu Czas na aktywność w mieście Dębica oraz zdjęcia z kursów i szkoleń organizowanych w ramach tego programu

 


Fot. Andrzej Janiec

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej