<< powrót na stronę główną dziś jest: 24.07.2024 r.  
 


19.10.2012 - „Konkurs plastyczny z hasłem”
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Regulacja potoku Budzisz
25-09-2009

Miasto Dębica dostało kolejną pulę pieniędzy – ponad milion złotych - na realizację inwestycji pn. „ Regulacja potoku Budzisz w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego wschodniej części Dębicy – etap I”.

Wniosek o płatność został pozytywnie zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa koryta potoku Budzisz. Projekt obejmuje umocnienie dna i skarp potoku, wykonanie przepustów skrzynkowych oraz przebudowę mostów, przepustów i kładek dla pieszych. 

W wyniku realizacji projektu zostanie zabezpieczonych przed powodzią: 79 gospodarstw domowych, 6 przedsiębiorstw oraz 2 obiekty infrastruktury technicznej. Przed powodzią zostanie zabezpieczony obszar 57 ha. Eliminacja ryzyka związanego z powodziami wpłynie na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego projektem. 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej