<< powrót na stronę główną dziś jest: 24.07.2024 r.  
 


18.02.2009 - Prezydent Lech Kaczyński odwiedził Dębicę
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Obchody Święta Narodowego
12-11-2008

Uroczystości związane ze Świętem Niepodległości, 11 listopada br. w Dębicy, rozpoczęły się w Rynku pieśniami patriotycznymi w wykonaniu dębickiej młodzieży. Następnie wciągnięto flagę i odegrano hymn narodowy. Uczestników uroczystości powitał Jan Borek, przewodniczący Rady Miejskiej.

Następnie z okolicznościowym przemówieniem wystąpił Paweł Wolicki, burmistrz Dębicy: 

Szanowni Państwo!

Spotykamy się dzisiaj w 90 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Rocznica ta, chociaż wymaga chwili zadumy i refleksji, powinna być obchodzona radośnie.  Nic, bowiem nie jest dla narodu tak ważne, jak posiadanie własnego państwa, suwerenność rządów i poczucie bezpieczeństwa. Dla nas ta radość jest tym większa, że obchodzimy w tym roku 650 – lecie lokacji miasta.

Po 123 latach narodowej niewoli Nasza Ojczyzna 11 listopada 1918 roku odzyskała niepodległość. Polacy znów mogli swobodnie mówić i pisać w ojczystym języku, zakładać polskie szkoły, słuchać polskiej muzyki, czytać i wydawać polskie książki, modlić się w ojczystym języku i co chyba najważniejsze, uczyć dzieci języka polskiego.

Wolność Polski była wynikiem nie tylko zakończenia I wojny światowej, ale także mądrości naszych polityków i dyplomatów. W odzyskaniu niepodległości najważniejszą rolę odegrał waleczny i zdeterminowany naród. O wolności zdecydowała wiara naszych przodków, że ich przelana krew i śmierć za Ojczyznę nie będą zmarnowane przez kolejne pokolenia i Polska będzie wolnym krajem. 

W historii jeszcze kilkakrotnie okazało się, że naród musiał walczyć o wolność. Ta walka pochłonęła miliony ofiar podczas II wojny Światowej i za czasów Polski Ludowej.  Budując wolną i samorządną Polskę, musimy pamiętać o tych, którzy oddali za nią życie. Pamiętając o ich poświęceniu, mamy obowiązek dbać o Ojczyznę.

Ponownie o Polsce niepodległej możemy mówić od 1989 roku. To dzięki zmianom ustrojowym, które się dokonały przed dziewiętnastu laty, możemy znów obchodzić Święto Niepodległości. Musimy sobie zdać sprawę, że wolność człowieka i wolność kraju jest nie tylko darem, ale i odpowiedzialnym zadaniem. Musimy szanować ideały demokracji, aby Ojczyzna była wspólna dla wszystkich Polaków.

Czym jest, więc ta wolność ? Warto w tym momencie przytoczyć słowa Naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II: „Wolność jest nam nie tylko dana, ale zadana”. Często te słowa rozumiane są jedynie na płaszczyźnie politycznej i społecznej. Przypominamy, że Polska jest krajem wolnym, krajem Unii Europejskiej i NATO, na kontynencie, który nie jest często nękany przez wojny. Łącząc się w międzynarodowe struktury pamiętamy, że walka o wolność to ciągły proces, a nie tylko fakt dokonany. Trzeba o nią walczyć także w innym wymiarze. Warto słowa Ojca Świętego przenieść do naszego codziennego życia, bo mówił także, że: „wolność kryje w sobie dojrzałą odpowiedzialność ludzkich sumień, która z tej prawdy wynika. Może ona być użyta dobrze lub źle. Wolność trzeba stale zdobywać przez prawdę.”

            Wykorzystajmy tę prawdę budując naszą Wielką Ojczyznę, Polskę a także Małą Ojczyznę – Dębicę. Idźmy za przykładem naszych przodków, którzy 90 lat temu wywalczyli wolność i odrzućmy partyjne podziały, by walczyć o taką Polskę, z której wszyscy będziemy dumni. Dzisiaj, tak jak w 1918 roku, potrzebna jest nam do tego narodowa zgoda. Każdego dnia musimy budować i umacniać tę zdobytą wolność.

Aby dobrze realizować zadanie, jakim jest wolność, trzeba zdać sprawę, czym ona jest.

Wolność to nie anarchia. Wolność musi być zbudowana na prawie, które tą wolność definiuje i na skutecznej egzekucji prawa, która naruszenie wolności reguluje. Prawo, którego nie można nadużywać dla własnej potrzeby. Wolność to nie swawola, musi więc być zbudowana na dobrych korzeniach, a do takich należy nasza chrześcijańska wiara. Aby czuć się wolnym nie można deptać wolności drugiego człowieka, nie można szkodzić mu dla własnej pychy, prywaty, wyimaginowanych celów. Należy szanować prawo drugiego człowieka do wyboru wyznania, czy poglądów politycznych. Wolność - to szacunek i tolerancja dla innych, a nie deptanie wszystkiego, co nas różni.  Badania naukowe dowodzą, że w 80 procentach wszyscy jesteśmy tacy sami. Różnimy się więc tylko w 20 procentach. Tylko ta część w nas powoduje konflikty, wywołuje wojny. Szukajmy więc w sobie podobieństw, bez względu na poglądy, sympatie polityczne. Wszyscy mamy bowiem jeden cel, dobro naszego kraju, Polski, naszego miasta, Dębicy.

Mieszkańcy Dębicy! Dębiczanie!

Wykorzystajmy ten rok Jubileuszowy naszego miasta, oraz wszystkie  kolejne lata naszego życia do budowania jedności, tolerancji i wiary w lepszą przyszłość, która zależy od nas wszystkich. Tak, by kolejne pokolenia także mogły mieszkać w niepodległej Polsce. Nie zmarnujmy dokonań naszych przodków oddających życie za wolną Ojczyznę. Z dumą i wiarą zaczerpnijmy z historii, to co dobre, by budować lepszą przyszłość naszego miasta. Wierzę mocno, że uda się dokonać tego dzieła dzięki potencjałowi, jaki tkwi w ludziach, ludziach walczących o rozwój naszego miasta i regionu.  Ufam, że dzięki nam wszystkim, którzy dobrze rozumiemy, czym jest wolność, nasza Mała Ojczyzna będzie Dobrym Domem dla przyszłych pokoleń Dębiczan.

Następnie wiązankę okolicznościowych melodii wykonała Miejska Orkiestra Dęta. Po krótkim koncercie uczestnicy uroczystości w towarzystwie orkiestry przeszli na Plac Solidarności, gdzie delegacje walasz miejskich złożyły kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II i Krzyżem Solidarności. Potem odbyła się uroczysta msza święta za Ojczyznę w kościele p.w. Św. Jadwigi. Po mszy delegacje władz, organizacji społecznych, szkół, partii politycznych i organizacji kombatanckich złożyli kwiaty pod pomnikiem Matki Boskiej Niepokalanej na Placu Gryfitów.  Kolejnym punktem obchodów było otwarcie wystawy "Historia Dębickiego Garnizonu"  w Muzeum Regionalnym oraz Bieg Niepodległości rozegrany w Rynku. Uroczystości z okazji Święta Niepodległości zakończył koncert "...żyć w kraju nad Wisłą...", który odbył się w Domu Kultury “Mors”. W koncercie wystąpili soliści: Zdzisław Wojtynkiewicz (tenor), Maciej Kucera (tenor), Kamil Pękala (baryton), Leopold Stawarz (baryton), Jan Michalak (bas), Katarzyna Godzisz - Antonik z zespołem,  Chór Męski z Dębicy, Chór Mieszany z Zawiercia, Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej w Dębicy pod dyr. Pawła Adamka, recytatorzy: Beata i Mirosław Struzik. Scenografia, scenariusz i reżyseria były dziełem Jana Michalaka. Przed koncertem władze miasta wręczyły tytuły i odznaki „Honorowy Obywatel Miasta” i „Zasłużony dla Miasta Dębicy”.

 

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej