<< powrót na stronę główną dziś jest: 26.02.2024 r.  
 


18.09.2013 - Wrześniowa edycja Jarmarków Twórczości Ludowej Rzemiosła i Rękodzieła oraz „Dembickiej Giełdy Staroci” w Dębicy - fotoreportaż.
    Aktualnie przeglądasz: Organizacje pozarządowe / Ogloszenia


Zarządzenie Nr245/2014

Burmistrza Miasta Dębicy z 11 grudnia 2014

images/file/2014_12_15_zarzadzenie245_wso.pdf

images/wzor oferty_wso.pdf

images/wzor sprawozdania_wso.pdf

images/wzor umowy_wso.pdf

 

 

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

images/2014_10_02_konsultacje_wso.pdf

Zarządzenie Nr 152/2014 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

      - Zarządzenie 152/2014

Załączniki:

      - wzór oferty

      - wzór oferty

      - wzór umowy

      - wzór sprawozdania

Zarządzenie nr  139/2014 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  życiowej oraz  wyrównania szans tych rodzin i osób. 

Zarządzenie – pobierz

 

Załączniki:

      - wzor oferty

      - wzor ofert

      - wzor umowy

      - wzor sprawozdania

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci w ramach wakacji z kulturą” w okresie od 15.07.2014 r. do 25.07.2014 r. Z wnioskiem o realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiego Gimnazjum nr 1 JEDYNKA w Dębicy z siedzibą Dębica, ul. Cmentarna 1. Każdy w terminie do dnia 11 lipca 2014 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

      - Tresć oferty

 

 

 

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pn. Zorganizowanie Wakacyjnej Folkloriady” w okresie 09-26 lipca 2014 r.

 

Z wnioskiem o realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Dębickie Towarzystwo  Muzyczno-Śpiewacze z siedzibą w Dębicy ul. Kraszewskiego 37.

Każdy w terminie do dnia 07 lipca 2014 r. może zgłosić pisemnie uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy ul. Ratuszowa 2.

 

OFERTA - POBIERZ

 

 

 


 


Zarządzenie Nr 104/2014 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zlecenia w 2014 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży.

      - Zarządzenie Nr 104/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży.

      - Zarządzenie Nr 76/2014

Załączniki:

      - wzor oferty

      - wzor ofert

      - wzor umowy

      - wzor sprawozdania

 

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie festynu dla mieszkańców miasta wraz ze zlotem motocyklistów” w okresie od 24.04.2014 r. do 04.05.2014 r.

Z wnioskiem o realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiła Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy z siedzibą Dębica, ul. Orla 47. Każdy w terminie do dnia 23 kwietnia 2014 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

      - Tresć oferty

 

Zarządzenie Nr 49/2014 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zlecenia w 2014 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

      - Zarządzenie Nr 49/2014

Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zlecenia w 2014 r.  zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oswiaty i wychowania, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

      - Zarządzenie Nr 47/2014

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Konkurs wiedzy historycznej dla młodzieży – Armia Krajowa w powiecie dębickim” w okresie od 20.03.2014 r. do 13.06.2014 r.

 

Z wnioskiem o realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej” z siedzibą Dębica, ul. Akademicka 10. Każdy w terminie do dnia 17 marca 2014 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

      - Tresć oferty

 
 

 

Zarządzenie nr 25/2014 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

      - Zarządzenie 25/2014

Załączniki:

      - Załącznik do Zarządzenia 25/2014

      - Wzor oferty

      - Wzor umowy

      - Wzor sprawozdania

      - Wzor oferty

 
 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 26/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

      - Zarządzenie Nr 26/2014

Załączniki:

      - Załącznik do Zarządzenia 26/2014

      - Wzor oferty

      - Wzor oferty

      - Wzor umowy

      - Wzor sprawozdania

 
 

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego Przygotowanie koncertu patriotycznego pt. „Niezłomni w służbie Bogu i Ojczyźnie” w okresie od 21.02.2014 r. do 23.02.2014 r.

 

Z wnioskiem o realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiego Gimnazjum Nr 1 „JEDYNKA” w Dębicy z siedzibą Dębica, ul. Cmentarna 1. Każdy w terminie do dnia 20 lutego 2014 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

      - Tresć oferty

 

Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu i przyznania dotacji organizacjom pozarządowym.

      - Zarządzenie Nr 15/2014

Załączniki:

      - Załącznik do Zarządzenia 15/2014

 

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. Zorganizowanie zimowisk z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży uczęszczających do dębickich szkół podstawowych i miejskich gimnazjów „Razem śmielej i weselej – ferie z muzyką i tańcem” w okresie od 20.01.2014 r. do 02.02.2014 r.

 

Z wnioskiem o realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogurodzicy dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy z siedzibą Dębica, ul. Bojanowskiego 8-10. Każdy w terminie do dnia 17 stycznia 2014 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

      - Tresć oferty

 

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie zlecenia w 2014 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

      - Zarządzenie Nr 2/2014

Załączniki:

      - Załącznik do Zarządzenia 2/2014

Zarządzenie Nr 203/2013 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zlecenia w 2014 r. zadań publicznych z zakresu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

      - Zarządzenie Nr 203/2013

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży w ramach wypoczynku zimowego przygotowujących uczniów do prezentacji koncertów” w okresie od 07.01.2014 r. do 25.01.2014 r.

Z wnioskiem o realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów w Dębicy z siedzibą Dębica, ul. Kościuszki 8. Każdy w terminie do dnia 6 stycznia 2014 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

      - Tresć oferty

 

Zarządzenie Nr 174/2013 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

      - Zarządzenie Nr 174/2013

Załączniki:

      - Wzor oferty

      - Wzor oferty

      - Wzor umowy

      - Wzor sprawozdania

 

 

Zarządzenie Nr 175/2013 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

      - Zarządzenie Nr 175/2013

Załączniki:

      - Wzor oferty

      - Wzor oferty

      - Wzor umowy

      - Wzor sprawozdania

 

 

 

Zarządzenie Nr 163/2013 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

      - Zarządzenie Nr 163/2013

Załączniki:

      - Wzor oferty

      - Wzor oferty

      - Wzor sprawozdania

      - Wzor umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o  naborze na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta Dębicy w 2014 roku. - pobierz plik

 

 

<

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej