<< powrót na stronę główną dziś jest: 3.06.2023 r.  
 


02.06.2010 - Dębiczanie bawili się podczas dni miasta
    Aktualnie przeglądasz: Rada Miejska / Rada Miejska

Harcerze przekazali burmistrzowi Światło Pokoju
19-12-2014

19 grudnia dębiccy harcerze przekazali na ręce burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka oraz jego zastępcy Jarosława Śliwy Beltejemskie Światło Pokoju.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski 15 grudnia i przekazywane będzie do 24 grudnia przez harcerzy do poszczególnych województw.
Dębickim harcerzom Światło Pokoju przekazane zostało 17 grudnia z Rzeszowa. Dzień później harcerze zaczęli odwiedzać dębickie urzędy, instytucje i szkoły przekazując dalej Światło. Jednym z pierwszych odwiedzonych miejsc był Urząd Miejski w Dębicy gdzie Światło Pokoju zostało przekazane burmistrzowi Mariuszowi Szewczykowi i jego zastępcy Jarosławowi Śliwie przez dębickich harcerzy.

„Idea Betlejemskiego Światła Pokoju, która zagościła w Polsce na początku lat ‘90  i od tego czasu jest w naszym kraju pielęgnowana  sprawia,  że zastanawiamy się nad takimi wartościami jak godność, prawda i tolerancja i stajemy się bardziej wrażliwi na problemy innych ludzi” – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk. 

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez radio i telewizję. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy, którzy roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.
Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w przekazywaniu Betlejemskiego Światła od 1991 r. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz w Polsce, raz na Słowacji. W pierwszej kolejności trafia do Krakowa i Częstochowy, a skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce.

"Przychodząc z Betlejemskim Światłem Pokoju, jak co roku chcemy przekazać, w raz z życzeniami, przesłanie. W tym roku są to słowa "Pokój jest w nas". I tego pokoju życzymy władzom samorządowym miasta u progu nowej kadencji oraz wszystkim mieszkańcom Dębicy - zawsze znajdujmy w sobie pokłady dobra i dzielmy się nim” - mówi Mateusz Cebula komendant  Hufca ZHP Dębica, zastępca komendanta chorągwi podkarpackiej ZHP.

Z Polski Światło harcerze przekazują dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

 

 

Rada Miejska Dębicy
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

 

tel. 014 683 81 00
fax 014 682 81 61
e-mail: umdebica@um.debica.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Szczepan Mroczek

pełni dyżur w Biurze Rady Miejskiej w pokoju nr 152 Urzędu Miejskiego w poniedziałki

w godz. od 14, 15 do 16.00. 

 

 

 

Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej: 

Andrzej Bal

Ryszard Pękala

 

 Radni Rady Miejskiej:

 

Bal Andrzej

Cebula Mateusz

Ciszek Stanisław

Czekaj Marta

Gleń Sławomir

Grab Anna

Kasowicz Jan

Kutrzeba Mateusz

Michoń Piotr

Mroczek Szczepan

Nylec Andrzej

Ochab Paweł

Ożóg Joanna

Pękala Ryszard

Pietracha Dorota

Podlasek Tomasz

Rostowska – Machnik Katarzyna

Sak Kazimierz

Sieradzki Józef

Sypel Grzegorz

Żyłka Leszek


 Andrzej Bal

Mateusz Cebula

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Ciszek

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Czekaj

 

 

 

 

 

 

 

 

Sławomir Gleń

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grab

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Kasowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutrzeba Mateusz

Michoń Piotr

Szczepan Mroczek

Andrzej Nylec

Katarzyna Rostowska -Machnik

 

 

 

 

 

 

 

 Ochab Paweł

 

 Ożóg Joanna                              Pękala Ryszard                       Podlasek Tomasz 

     

Józef Sieradzki                                Sak Kazimerz                                       Leszek Żyłka


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej