<< powrót na stronę główną dziś jest: 13.07.2024 r.  
 


07.11.2014 - Żłobek Miejski w Dębicy otworzył kolejną grupę dla najmłodszych
    Aktualnie przeglądasz: Rada Miejska / Uchwały RM: lipiec - grudzień 2007 r.

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego
19-12-2014

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego nr 10/14 z dnia 12 grudnia w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

 Treść rozporządzenia:

images/10-14 ogranieczenia pirotechniki.pdf

images/20141216153823184.pdf


Do przegl?dania uchwa? nale?y zainstalowa? program Adobe Acrobat Reader, którego mo?na ?ci?gn?? bezp?atnie ze strony internetowej: www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

SESJA X - 13 lipiec 2007 r.

 SESJA XI - 7 wrzesie? 2007 r.

SESJA XII - 29 pa?dziernik 2007 r.

 SESJA XIII - 30 listopad 2007 r.

SESJA XIV - 21 grudnia 2007 r.

 

 Uchwa?y Rady Miejskiej: stycze? - czerwiec 2007 r. [kliknij tutaj]


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej