<< powrót na stronę główną dziś jest: 22.06.2024 r.  
 


26.11.2012 - „Narkomania i Miłość” w DK Kosmos + foto
    Aktualnie przeglądasz: Dla inwestorów / Gospodarka


Rynek pracy, przemysł, handel, usługi

Dębica oferuje bogatą infrastrukturę techniczną, zaplecze socjalne i oświatowe a działające tutaj firmy około biznesowe świadczą usługi consultingowe, finansowe, projektowe, ubezpieczeniowe oraz prawne. Potencjalnym inwestorom Dębica oferuje wolne i uzbrojone tereny przeznaczone pod działalność przemysłową, usługową i handlową.

Inwestycje w naszym mieście to niski koszt pracy, towarów i usług oraz konkurencyjne ceny towarów inwestycyjnych. Inwestorzy, tworzący nowe miejsca pracy mogą liczyć na fachową pomoc ze strony pracowników Urzędu Miejskiego oraz instytucji wspierających inicjatywy gospodarcze.

Dębica od czasów utworzenia w latach 30 - tych XX wieku Centralnego Okręgu Przemysłowego zachowuje swój gospodarczy charakter. W mieście działalność prowadzi kilka tysięcy firm produkcyjnych, usługowych oraz handlowych, reprezentujących wysoki poziom technologii. Atutem jest także świetnie przeszkolona kadra.

Dębica to miasto otwarte na gości, inwestycje i nowe propozycje współpracy, szukających nowych kontaktów handlowych, bądź szukających partnera w biznesie.


Struktura wiekowa mieszkańców

Wśród mieszkańców Dębicy najliczniej reprezentowaną grupą wiekową są osoby w wieku od 20 do 29 lat. W 2006 roku było to 8750 czyli 18,67 procent mieszkańców. Kolejne miejsca pod względem liczebności w strukturach wiekowej zajmują mieszkańcy w wieku od 40 – 49 jest 15,28 proc. W wieku 50 – 59 jest 14,4, a w wieku od 30 do 39 jest 12,47. 

Struktura zatrudnienia

Najwięcej osób zatrudnionych jest w przemyśle i budownictwie, prawie 48 procent. Kolejne 29 proc. to pracownicy sektora usług rynkowych i 23 procent usług nierynkowych. 

 
Przyszłość miasta

Dębica ukierunkowana jest na rozwój przemysłu, gałęzi turystyczno – rekreacyjnej, komunikacji, budownictwa i usług.

W Dębicy dominuje przede wszystkim przemysł:
- chemiczny
- budowlany
- przetwórczy i rolno – spożywczy
- mechaniczny
- logistyczny i transportowy
- wydawniczy
- mięsny

Istniejące na terenie miasta firmy wskazują, że wykwalifikowana siła robocza pozwala podejmować działalność produkcyjną zaawansowaną technologicznie: automatyka przemysłowa, elektronika, aparatura elektromechaniczna. Ze względu na ulokowanie tutaj dużych firm, dynamicznie rozwinęły się firmy samochodowego transportu towarowego. W mieście występują także średnie i duże przedsiębiorstwa sektora publicznego oraz liczne małe i średnie zakłady produkcyjno – usługowe (sektor turystyczny, handel, transport, logistyka, łączność, bankowość). Aktualnie największy potencjał przetwórczy skupiony jest w branży: mięsnej, owocowo – warzywnej i chemicznej.

Dębica to niższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej i zdecydowanie tańsze usługi niż w ośrodkach wielkomiejskich.

Nasze atuty to:
 
- Niższe wynagrodzenie
- Niższe podatki
- Niższe ceny gruntów i budynków
- Niższe ceny zakupu i najmu mieszkań i domów
- Niższe ceny hotelu i wyżywienia
- Niższe ceny najmu biur i hal produkcyjnych
- Dobrze rozwinięta infrastruktura
- Dogodne położenie
- Atrakcje turystyczne i rekreacyjne
- Znakomita baza sportowa
 
 
Wsparcie dla inwestorów

Ponadto inwestorzy mogą liczyć na skrócenie do minimum formalności administracyjnych – tzw. „szybką ścieżkę” obsługi inwestorów. Oprócz tego każde zapytanie inwestora spotyka się z szybką i dostosowaną do konkretnych wymagań ofertą, przedstawioną przez Biuro Współpracy z Przedsiębiorcą Urzędu Miejskiego w Dębicy, zajmującą się obsługą firm i inwestorów. Dla inwestorów, którzy tworzą nowe miejsca pracy przewidziano stosowne zwolnienia podatkowe, tak jeśli chodzi o podatek gruntowy jak i pewne przywileje w zależności od ilości stworzonych miejsc pracy. Ponadto Rada Miejska w Dębicy w celu promowania inwestycji na terenie miasta w zakresie produkcji i usług oraz w celu tworzenia nowych miejsc pracy podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, wykorzystywanych na działalność gospodarczą w zakresie produkcji i usług do 31 grudnia 2006r
 
 
Instytucje otoczenia biznesu

Dębicki Klub Biznesu -
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz menadżerów. Swoje funkcjonowanie opiera na pracy społecznej członków, którym zależy na stworzeniu wspólnego forum działania na rzecz środowiska dębickiego biznesu.
Działalność stowarzyszenia rozpoczęła się w lutym 2006 roku, kiedy to dębiccy przedsiębiorcy podjęli się zadania wykreowania wspólnoty działającej na rzecz biznesu, nie zapominając przy tym o społeczności lokalnej. Stowarzyszenie chce wspierać wszystkie podmioty gospodarcze, które przyczyniają się do budowy silniejszego wizerunku Dębicy.

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Organizacja zrzesza właścicieli drobnych przedsiębiorstw, rzemieślników, handlowców. Reprezentuje interesy członków w rozmowach z urzędami, kontrahentami.
 
 
Nagrody

Dębica została uhonorowana tytułami Gmina Fair Play 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008 - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, przyznawanymi przez Krajową Izbę Gospodarczą.
 
 
Firmy działające w Dębicy
 
Głównym czynnikiem rozwoju Dębicy był przemysł, ten przedwojenny ciągle rozbudowywany i nowy, tworzony od podstaw. Dzięki jego wyrobom Dębica stała się miastem ogólnie znanym. W okresie międzywojennym została ujęta w planach Centralnego Okręgu Przemysłowego. W Dębicy powstała fabryka opon i fabryka keru, w Pustyni walcownia metali kolorowych a w Pustkowie zakłady materiałów wybuchowych. 
 
Wizyta wicepremiera Eugeniusz Kwiatkowskiego w Dębicy
 
Znaczący udział w kształtowanie przemysłowego oraz cywilizacyjnego wizerunku miasta miała firma Igloopol, która przez swą unikalność, wielkość, zakres działania była znaczącym podmiotem w polskiej gospodarce na przestrzeni prawie 20 lat, szczególnie w okresie od 1970 do 1990 roku. Igloopol był pierwszą spółka akcyjną w powojennej Polsce. W okresie największego rozwoju był koncernem zatrudniającym 34 tys. pracowników, będąc największym pracodawcą w kraju. Z firmą kooperowało prawie 400 tys. rolników.
Firma ta była w tamtym okresie jednym z największych polskich eksporterów produktów rolnych, utrzymywała własną centralą handlu zagranicznego i swoje placówki handlowe za granicą. W owym czasie firma była również znaczącym mecenasem działalności kulturalnej i sportowej ( utrzymywała wiele klubów sportowych, w tym także pierwszoligowe).
Na bazie spółki Igloopol po 1990 roku powstały dobrze prosperujące przedsiębiorstwa, jak m.in. Igloomeat Sokołów, Igloobud,  Igloocar, Chłodnie Dębica.

Przemiany zaistniałe po 1990 roku nie zahamowały miejscowej gospodarki, jednakże nieco ją spowolniły, doprowadzając do zmian i przekształceń. Przemiany te objęły także wiele dużych firm dębickich. Jeden z największych polskich producentów opon samochodowych „Stomil” Dębica stał się częścią amerykańskiego koncernu „Goodyear”. Przejęcie firmy przez nowego inwestora umożliwiło restrukturyzację zakładu i unowocześnienie technologii produkcji przez co firma ta jest liczącym się na światowym rynku producentem opon samochodowych i największym dębickim przedsiębiorstwem produkcyjnym.
 
Znaczącą pozycję na gospodarczej mapie miasta ma również firma Polifarb Dębica – aktualnie TBD S.A, która jest częścią fińskiego koncernu Tikkurila OY. Zmiany strukturalne i własnościowych firmy na przestrzeni ostatnich lat umożliwiły unowocześnienie zakładu i technologii produkcji, wiązały się również z restrukturyzacją zatrudnienia a także z powstaniem mniejszych, samodzielnych podmiotów działających na bazie restrukturyzowanych wydziałów i wykonujących usługi na rzecz firmy macierzystej, np. firma Can-pack General line sp. z o.o. - producent opakowań dla przemysłu chemicznego.
Oprócz wyżej wymienionych przedsiębiorstw, potencjał przemysłowy miasta tworzą dziś także m.in. takie firmy jak Trans-Południe, Bratex, Kanwil, Animex Południe, Pesam, Hand-Bud, Dexpol. Ocynkownia - Polimex Mostostal Siedlce, Rufus – producent precyzyjnych części mechanicznych dla przemysłu lotniczego, Pex-Pool, który jest znanym producentem agregatów prądotwórczych do celów cywilnych i wojskowych, będących na wyposażeniu polskiej armii, wykorzystywanych m.in. w Kosowie i Iraku, Darco – producent urządzeń wentylacyjnych.
Niektóre firmy przeniosły swoją działalność na obrzeża miasta, tuż poza jego granice, ale powszechnie uważa się je za dębickie. Należą do nich m.in. Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka”, Zakład Obróbki Marmuru „Jabo Marmi”, producent suplementów diety i odżywek dla sportowców „Olimp Laboratories” Sp. z o.o., Arkus-Romet – producent rowerów.
 
Dębica to nie tylko firmy produkcyjne ale również prężnie rozwijające się usługi i handel. Na terenie miasta działa prawie 1800 firm usługowych oraz prawie 1600 firm i placówek handlowych. Działają tu międzynarodowe sieci handlowe, do których należą supermarkety Leader Price, Musquetaires, Albert, Lidl, Kaufland, Carrefour .
Podczas dorocznych obchodów Dni Dębicy małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość prezentacji swoich ofert na organizowanych targach „Wróćmy do polskich produktów”.

 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej