<< powrót na stronę główną dziś jest: 3.10.2022 r.  
 


09.06.2011 - Porozumienie w sprawie zespołu
    Aktualnie przeglądasz: Biuletyn Informacji Publicznej / Oświadczenia majątkowe 2015 - 2016


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2015 ROK I OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W 2016 ROKU

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. 594 ze. zm.) – wyciąg

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o ograniczeniu prowadzania działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (teks jednolity Dz. U. 2006 Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.)

 

Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta:

Szewczyk Mariusz

Śliwa Jarosław

Śliwa Jarosław w 2016r.

Iwasieczko Wojciech w 2016r.

Puzio Anna

Dumanowska Wioletta w 2016r.

Radni Rady Miejskiej:

Bal Andrzej
Cebula Mateusz
Ciszek Stanisław
Czekaj Marta
Gleń Sławomir
Grab Anna
Kasowicz Jan
Kutrzeba Mateusz
Michoń Piotr
Mroczek Szczepan
Nylec Andrzej
Ochab Paweł
Ożóg Joanna
Pękala Ryszard
Pietracha Dorota
Podlasek Tomasz
Rostowska-Machnik Katarzyna
Sak Kazimierz
Sieradzki Józef
Sypel Grzegorz
Żyłka Leszek

Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - oświadczenia majątkowe za 2015 rok i w 2016 roku:

Adamek Paweł
Borek Jan
Broda Wiesław
Buszek Wiesława
Chęciek Piotr
Czarnik Edyta
Czudecki Andrzej
Drobot Stanisława
Drzymała Zbigniew
Dymitrowski Jacek
Gil Jacek
Hołubowska Ewa
Iwasieczko Wojciech
Jarosławski Marcin
Kalina Anita
Kędzior Małgorzata
Kliś  Agata
Kliś  Dorota
Kobos Halina
Kowalska Marzena
Kozak Ireneusz

Kramska Joanna
Laskowska Marta
Małozięć Wioletta
Michoń Teresa
Miler Zofia

Minorczyk Małgorzata

Nowacki Grzegorz
Osocha Andrzej
Paluch Łukasz
Pałka Marzena
Pasieka Stanisława
Pawełko - Tokarz Marta
Pazdan Aneta w 2016r.

Pierzchała Dariusz
Piękoś Dorota
Rachwał Jan
Rogowski Roman
Rojek-Kałek Monika
Różańska Małgorzata

Serafin Marzena
Sieradzki Robert

Skowron Monika
Skórska Marta

Socha Ewa
Socha Marzena
Sozańska Anna
Szczepanik Anna
Tryba - Kłęczek Dorota

Wawrzkowicz Tomasz
Wawrzkowicz Tomasz w 2016r.
Wierzbanowska Elżbieta
Wiśniewski Marek
Wójcik Zofia
Wróbel Tomasz
Zając  Mariusz


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej