<< powrót na stronę główną dziś jest: 3.06.2023 r.  
 


19.01.2009 - Górskie opowieści
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Karta Dużej Rodziny

DĘBICKA KARTA RODZINY TRZY PLUS
09-07-2014

Od 16 czerwca 2014 r. rodziny mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci mogą ubiegać się o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Przysługuje ona również rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.

Wejście w życie Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych, uprawniającego te rodziny do otrzymania  Karty Dużej Rodziny, zbiegło się z realizacją Uchwały nr XLII/502/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 22.05.2014 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Dębicy Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pn.”Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus”. Zwiększa ona, dla mieszkańców naszego miasta zakres ulg i uprawnień zawartych w Karcie Dużej Rodziny. Wnioskodawcami tej uchwały byli radni PiS i Wspólnoty Ziemi Dębickiej.

Poprzez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie miasta Dębicy, składającą się z rodziców/rodzica lub opiekunów/opiekuna, rozliczających się z podatku dochodowego na rzecz Gminy Miasta Dębica i mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku. 

Wniosek i spis wymaganych dokumentów od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronach  www.debica.pl oraz  www.mops-debica.pl

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami składa się w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy  ul. Akademicka 12, pokój 28 w dniach:  poniedziałek, wtorek i piątek w godz. od 7.30 do 15.30.

Dodatkowych informacji udziela  się pod numerem tel.: 14 670 50 06 (wew. 126),14 68-13-590 (wew. 126),14 68-13-591(wew. 126)

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na trenie całego kraju. Wykaz uprawnień wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl. „Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus” będzie uprawniała mieszkańców Dębicy do korzystania z ulg wynikających z zapisów uchwały Rady Miejskiej (www.debica.pl, www.mops-debica.pl ).

Karta ta, po podpisaniu odpowiednich porozumień, będzie zawierała między innym: 50% zniżki w stosunku do obowiązujących cen na całą dostępną ofertę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, czy przejazdy liniami MKS na terenie Dębicy. Katalog zniżek i ulg ma charakter otwarty i będzie się zwiększał o ulgi wprowadzone przez przystępujących do programu nowych partnerów: instytucji, sklepów, firm itp., o czym na bieżąco będą informować między innymi miejskie strony internetowe: www.debica.pl oraz www.mops-debica.pl.

Podstawa prawna:

1.      Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz. 430).

2.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).

3.      Uchwała nr XLII/502/14 z dnia 22 maja 2014 r. Rady Miejskiej w Dębicy w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Dębicy Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pn.”Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus”.

 

 

 

 

Druki do pobrania:

wniosek_o_wydanie_Karty_Duzej_Rodziny_.doc

oświadczenia.docx

Dokumenty_niezbędne_do_złożenia_wniosku.docx

 

  
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej