<< powrót na stronę główną dziś jest: 4.06.2023 r.  
 


05.05.2007 - Jubileusz Centralnego Okręgu Przemysłowego
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Wydziały

Harcerze przekazali burmistrzowi Światło Pokoju
19-12-2014

19 grudnia dębiccy harcerze przekazali na ręce burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka oraz jego zastępcy Jarosława Śliwy Beltejemskie Światło Pokoju.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski 15 grudnia i przekazywane będzie do 24 grudnia przez harcerzy do poszczególnych województw.
Dębickim harcerzom Światło Pokoju przekazane zostało 17 grudnia z Rzeszowa. Dzień później harcerze zaczęli odwiedzać dębickie urzędy, instytucje i szkoły przekazując dalej Światło. Jednym z pierwszych odwiedzonych miejsc był Urząd Miejski w Dębicy gdzie Światło Pokoju zostało przekazane burmistrzowi Mariuszowi Szewczykowi i jego zastępcy Jarosławowi Śliwie przez dębickich harcerzy.

„Idea Betlejemskiego Światła Pokoju, która zagościła w Polsce na początku lat ‘90  i od tego czasu jest w naszym kraju pielęgnowana  sprawia,  że zastanawiamy się nad takimi wartościami jak godność, prawda i tolerancja i stajemy się bardziej wrażliwi na problemy innych ludzi” – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk. 

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez radio i telewizję. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy, którzy roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.
Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w przekazywaniu Betlejemskiego Światła od 1991 r. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz w Polsce, raz na Słowacji. W pierwszej kolejności trafia do Krakowa i Częstochowy, a skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce.

"Przychodząc z Betlejemskim Światłem Pokoju, jak co roku chcemy przekazać, w raz z życzeniami, przesłanie. W tym roku są to słowa "Pokój jest w nas". I tego pokoju życzymy władzom samorządowym miasta u progu nowej kadencji oraz wszystkim mieszkańcom Dębicy - zawsze znajdujmy w sobie pokłady dobra i dzielmy się nim” - mówi Mateusz Cebula komendant  Hufca ZHP Dębica, zastępca komendanta chorągwi podkarpackiej ZHP.

Z Polski Światło harcerze przekazują dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

 

Wydziały Urzędu Miejskiego w Dębicy

 

 • Burmistrz Miasta

  - Audytor Wewnętrzny

  - Wydział Kontroli i Monitoringu

  - Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością 

  - Biuro Radców Prawnych

  - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  - Wydział Planowania Strategicznego

   

   

  I Zastępca Burmistrza

 - Wydział Gospodarki Komunalnej

 - Wydział Infrastruktury Miejskiej

 - Wydział Gospodarki Przestrzennej

 - Wydział Inwestycji

 - Biuro Zamówień Publicznych

  

 Gminne Spółki z o. o.

 - Zakład Usług Miejskich

 - Wodociągi Dębickie

 - Administracja Domów Mieszkalnych

 - Miejska Komunikacja Samochodowa

 - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

 

 

  II Zastępca Burmistrza

 

 - Wydział Przedsiębiorczości

 - Wydział Spraw Obywatelskich

 - Urząd Stanu Cywilnego

 - Straż Miejska

 - Biuro Zarządzania Kryzysowego

 

 

  Jednostki budżetowe

 - Miejski Zarząd Oświaty

 - Muzeum Regionalne

 - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekracji

 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 -  Środowiskowy Dom Samopomocy

 

 

 

           Sekretarz Miasta  

- Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

- Biuro Rady Miejskiej

 • Skarbnik Miasta

- Wydział Budżetu i Finansów

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej