<< powrót na stronę główną dziś jest: 3.06.2023 r.  
 


10.06.2013 - Fotoreportaż z czerwcowej edycji dębickich Jarmarków i Giełdy Staroci
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Szkoły Ponagimnazjalne

Harcerze przekazali burmistrzowi Światło Pokoju
19-12-2014

19 grudnia dębiccy harcerze przekazali na ręce burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka oraz jego zastępcy Jarosława Śliwy Beltejemskie Światło Pokoju.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski 15 grudnia i przekazywane będzie do 24 grudnia przez harcerzy do poszczególnych województw.
Dębickim harcerzom Światło Pokoju przekazane zostało 17 grudnia z Rzeszowa. Dzień później harcerze zaczęli odwiedzać dębickie urzędy, instytucje i szkoły przekazując dalej Światło. Jednym z pierwszych odwiedzonych miejsc był Urząd Miejski w Dębicy gdzie Światło Pokoju zostało przekazane burmistrzowi Mariuszowi Szewczykowi i jego zastępcy Jarosławowi Śliwie przez dębickich harcerzy.

„Idea Betlejemskiego Światła Pokoju, która zagościła w Polsce na początku lat ‘90  i od tego czasu jest w naszym kraju pielęgnowana  sprawia,  że zastanawiamy się nad takimi wartościami jak godność, prawda i tolerancja i stajemy się bardziej wrażliwi na problemy innych ludzi” – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk. 

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez radio i telewizję. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy, którzy roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.
Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w przekazywaniu Betlejemskiego Światła od 1991 r. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz w Polsce, raz na Słowacji. W pierwszej kolejności trafia do Krakowa i Częstochowy, a skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce.

"Przychodząc z Betlejemskim Światłem Pokoju, jak co roku chcemy przekazać, w raz z życzeniami, przesłanie. W tym roku są to słowa "Pokój jest w nas". I tego pokoju życzymy władzom samorządowym miasta u progu nowej kadencji oraz wszystkim mieszkańcom Dębicy - zawsze znajdujmy w sobie pokłady dobra i dzielmy się nim” - mówi Mateusz Cebula komendant  Hufca ZHP Dębica, zastępca komendanta chorągwi podkarpackiej ZHP.

Z Polski Światło harcerze przekazują dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

 

Szkoły Ponadgimnazjalne

 Absolwenci dębickich gimnazjów mogą kontynuować naukę w pięciu zespołach szkół, które działają na terenie miasta. Pieczę nad nimi sprawuje powiat dębicki. Młodzież może kształcić się w liceach ogólnokształcących oraz szkołach profilowanych o kierunkach m.in. ekonomicznych, handlowych, spożywczych, gastronomicznych, krawieckich, mechanicznych, budowlanych oraz administracyjnych.

Najstarszą placówką jest założone w 1900 r. Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły. Mury tej szkoły opuścili m.in. pisarze Jan Wiktor i Wilhelm Mach, światowej sławy kompozytor Krzysztof Penderecki, aktor Tadeusz Łomnicki i jego brat, reżyser filmowy, Jan Łomnicki.


Zespół Szkół Ogólnokształcących

39-200 Dębica,
ul. Słowackiego 9
tel. 014 670 26 16

www.i-lo.debica.edu.pl

 


II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy

ul. Sportowa 24
39-200 Dębica
tel. : 014 681 91 06
e-mail :
2lo-debica@ppe.edu.pl

 

 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka
39-200 Dębica, 

ul Ogrodowa 20
tel. 014 670 25 74

www.ekonomik.debica.pl

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 78
tel. 014 681 10 80

http://republika.pl/mechanik_debica
e-mail: mechanik_debica@poczta.onet.pl

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
39-200 Dębica, ul. Lisa 2
tel. 014 670 42 15

http://kwiatek.debica.pol.pl

e-mail: dyrekcja@kwiatek.debica.pol.pl

Zespół Szkół Zawodowych nr 4
39-200 Dębica, ul. Strumskiego 1

tel. 014 681 99 55 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego

39-200 Dębica, ul. Kościuszki 8
tel. 014 670 20 80


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej