<< powrót na stronę główną dziś jest: 27.09.2023 r.  
 


07.07.2009 - Walczą o Klubowe Mistrzostwo Polski
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Dowód książeczkowy należy wymienić
10-01-2008

Osoby legitymujące się książeczkowym dowodem osobistym w pierwszym kwartale 2008 r. nie będą miały obowiązku okazywania potwierdzenia złożenia wniosku o wymianę tego dokumentu. Niemniej nie można wykluczyć, że wobec osób, które będą uchylały się od obowiązku posiadania ważnego dowodu , po 1 kwietnia 2008 r. , zostaną zastosowane sankcje karne. W Dębicy ponad tysiąc osób nie złożyło wniosków o wydanie nowego dokumentu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że termin ważności książeczkowych dowodów osobistych upływa 31 marca 2008 r., jednak od 1 stycznia br., dokumenty te nie uprawniają do przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Złożenie wniosku o wymianę dowodu do 31 grudnia 2007 r. dawało gwarancję otrzymania nowego dokumentu przed 31 marca 2008 r. Osobom, które nie złożyły wniosku w ustawowym terminie takiej gwarancji zapewnić nie można. Jednak wnioski o wydanie dowodu osobistego nadal są przyjmowane na dotychczasowych zasadach.

Osoby przebywające stale za granicą, a więc takie, które mają prawo, a nie obowiązek  posiadania dowodu osobistego, wniosek o wymianę tego dokumentu będą mogły złożyć w dowolnym terminie po przyjeździe do kraju. Placówki dyplomatyczne, w myśl przepisów prawa, nie są upoważnione do pośrednictwa w sprawach wymiany lub wydania dowodów osobistych.

- Wymieniliśmy 35 tysięcy dowodów, wniosku o nowy dokument nie złożyło jeszcze ponad tysiąc osób – mówi Roman Rogowski, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dębicy. – Obecnie wniosek można złożyć bez kolejki. Te pewnie ponownie pojawią się w ostatnich dniach marca. 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej