<< powrót na stronę główną dziś jest: 27.09.2023 r.  
 


18.02.2009 - Prezydent Lech Kaczyński odwiedził Dębicę
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Regulacja cen wody i ścieków
02-03-2007

Rada Miejska podjęła w piątek (2 marca) uchwałę zatwierdzającą taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w Dębicy na najbliższy rok. Zatwierdzone przez Radę stawki dla odbiorców indywidualnych są wynikiem trudnego kompromisu pomiędzy realiami ekonomicznymi a oceną sytuacji materialnej mieszkańców Dębicy.

- Podwyżki nie zapewnią jeszcze w tym roku równowagi ekonomicznej ale sposób ich wprowadzenia stanowi do tego istotny krok – mówi Jacek Gil, prezes Zarządu Wodociągów Dębickich. - Warto zauważyć , że w Dębicy cena wody dla odbiorców indywidualnych wynosi zaledwie 75 procent średniej krajowej a cena jednego metra sześciennego odprowadzonych ścieków to zaledwie 68procent średniej. Przy tym zarówno dostarczana woda jak i odprowadzane po oczyszczeniu ścieki, spełniają wszelkie wymagania ustalone w obowiązujących przepisach polskich i europejskich.
         Prezes Gil liczy, że w najbliższych latach uda się doprowadzić do sytuacji, gdy Wodociągi będą funkcjonować bez straty. - Jest to szczególnie ważne, chociażby po to, by otworzyć szansę na pozyskiwania funduszy w ramach programów Unii Europejskiej, możliwość zaciągania kredytów inwestycyjnych i przyśpieszenia w bardzo znaczący sposób budowy wodociągów i kanalizacji w szczególnie zaniedbanych rejonach Dębicy – mówi Gil. - Umożliwi to dalszą poprawę jakości wody. Ta, którą pijemy jest zdrowa i bezpieczna, ale jest jeszcze wiele możliwości działania, które uczynią ją jeszcze lepszą. 
Prezes Gil podkreśla, że prawie 30 procent mieszkańców Dębicy nie ma jeszcze dostępu do wody z miejskiego wodociągu ani możliwości odprowadzania ścieków do komunalnej kanalizacji. Dotyczy to szczególnie osób zamieszkałych po południowej stronie obwodnicy miasta. Dla wielu z nich jest to problem wręcz natury egzystencjalnej. Brakuje wody w studniach w związku ze stała tendencją obniżania się poziomu wód podziemnych, zatrute studnie przesiąkają ściekami z szamb i cieków wodnych. – To trzeba poprawić – mówi Gil. 
Od 1 kwietnia cena wody dla gospodarstw indywidualnych wynosić będzie 2,35 zł za 1 m sześcienny (wzrost o 1,9 procent) , a cena za 1 m sześcienny odprowadzanych ścieków to 2,49 zł (wzrost o 2,5 procent), dla odbiorców pozostałych ceny te wynosić będą odpowiednio 2,51 zł i 3,23 zł.
Opłata abonamentowa za przyłączenie wody to 4,75 zł a za przyłączenie kanalizacji sanitarnej 5,21 zł dla wszystkich odbiorców . Podane ceny zawierają
już podatek vat.
W tym roku, tak jak poprzednio Wodociągi Dębickie przygotowały propozycję nowych taryf za wodę i ścieki. Zgodnie z wymogami ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo przedłożyło projekt taryfy w oparciu o szczegółową analizę kosztów działalności.
         - W Dębicy stawki za wodę i ścieki należą do najniższych w kraju – mówi burmistrz Paweł Wolicki. – Podwyżka nie powinna być dla przeciętnej rodziny dużym obciążeniem


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej