<< powrót na stronę główną dziś jest: 27.09.2023 r.  
 


20.05.2013 - Świetna zabawa oraz dobra pogoda towarzyszyła podsumowaniu kampanii „Moje Miasto bez samochodu”, która współfinansowana była przez Komisję Europejską.
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Sukces Wydziału Promocji
20-05-2010

Miasto Dębica zostało przyjęte do udziału w projekcie sieci miast partnerskich (URBACT II) o nazwie „Together” (Razem). Zaproszenie to jest wynikiem zarekomendowania naszego miasta do projektu przez miasto Salaspils z Łotwy oraz pomyślnego przejścia procesu weryfikacyjnego.

Projekt polega na działaniach zmierzających do utworzenia społeczeństwa odpowiedzialnego zgodnie z wytycznymi Rady Europy. Działanie polegać będzie na tworzeniu struktur partnerstwa lokalnego, jak również na wymianie dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami projektu ( są to miasta ze Szwecji, Włoch, Belgii, Francji, Portugalii, Grecji i Łotwy). 
Dzięki uczestnictwu projekcie miasto będzie mogło przeprowadzić cykl działań zmierzających do poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej w mieście (aktywizacja bezrobotnych, niwelowanie różnic społecznych, integracja osób niepełnosprawnych, wzrost poziomu życia, pomoc osobom z ubogich rodzin i inne).
Udział w projekcie daje też możliwość miastu na pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości 1 mln €, co stanowi olbrzymią dotację na tzw. projekty miękkie. 
Na realizację projektu miasto otrzyma do dyspozycji 63 550 € z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. „Rodzicami” sukcesu, dzięki którym Dębica weźmie udział w projekcie są Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Monika Rojek-Kałek oraz Piotr Gil odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe. Osoby te będą również odpowiedzialne za implementację projektu w mieście. Czas trwania projektu wynosi 30 miesięcy i zakończy się w grudniu 2012r.



 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej