<< powrót na stronę główną dziś jest: 4.06.2023 r.  
 


19.12.2014 -
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Obchody Święta 3 Maja
06-05-2008

Dębiczanie licznie uczestniczyli w obchodach 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które rozpoczęły się mszą świętą na Placu Solidarności. Mszę, z udziałem Miejskiej Orkiestry Dętej i pocztów sztandarowych, odprawili proboszczowie dębickich parafii.

Uchwalenie Konstytucji było ważnym wydarzeniem dla Polski, bowiem regulowało ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów.  Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie szlachty i mieszczan oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny oraz zniosła liberum veto. Konstytucja 3 Maja miała wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz egalitarnej i demokratycznej monarchii konstytucyjnej.  Przyjęcie dokumentu przez Sejm sprowokowało wrogość sąsiadów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W homilii ks. prałat Ryszard Piasecki podkreślił znaczenie jakie odegrała Konstytucja 3 Maja w historii naszego kraju, a także rolę w walce o niepodległość głównej patronki Polski, Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, której święto obchodzone jest także 3 maja.  

Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli na Plac Gryfitów, gdzie delegacje Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego oraz delegacje licznych organizacji złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem Matki Bożej. Figurę wzniesiono w 1919 roku jako dar z okazji odzyskania niepodległości. Następnie w towarzystwie Miejskiej Orkiestry Dętej uczestnicy przeszli na Rynek. Tam po odśpiewaniu hymnu i wciągnięciu flagi na maszt Tadeusz Kamiński, przewodniczący Rady Miejskiej powitał zebranych gości i mieszkańców, zaś starosta Władysław Bielawa wygłosił okolicznościowe przemówienie. Powiedział o znaczeniu Konstytucji dla dziejów Polski, nawiązał też do innych symboli patriotycznych – flagi, której dzień obchodzono 2 maja.  Po oficjalnych uroczystościach w Rynku odbyła się „Majówka dla Dębiczan”, podczas której mieszkańcy mogli podziwiać poloneza odtańczonego przez Zespołu Pieśni i Tańca „Igloopolanie” na płycie Rynku oraz program okolicznościowy w wykonaniu grupy recytatorów  przygotowanych przez Alinę Juknę. O godz. 18 w Domu Kultury „Mors” odbyło się wręczenie nagród „Gryf Powiatu Dębickiego” oraz premiera opery „Nabucco” Giuseppe Verdiego” w wykonaniu dębickich artystów.


Fot. Tomasz Rowiński

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej